Nye barnehager 2000 familier venter på barnehageplass. Disse kan notere seg følgende nye barnehageplasser som forventes å stå ferdige i løpet av 2006. (antall småbarnsplasser i parentes):

Garnes (10) Øyrane (63) Christi Krybbe (20) Høgsetebråtet (18) Indre Sædalen (55) Kloppedalsveien (5) Midtunhaugen (46) Ramstad gård (46) Skjold (46) Øvsttun (55) Godvik (46) Håkonshella (46) Indre Laksevåg (46) Haugatun (14) Akrobaten på Sandsli (36) Steinsvikveien (100) Fremtiden i Steinsvik (67) Håvardstun, Liland (46) Milde (35) Fridalen (36) Grønnestølen (46) Liakroken (46) Myrdal (115) Ulset (14) Åstvedt Industrier (55)

Skolebygg Etter mange år på skyggesiden av bybudsjettet skinner solen på Ny-Krohnborg. Nesten 40 millioner kroner brukes på å ruste opp det nedslitte bygget. Den andre større skoleutbyggingen skjer i Arna, der Ådnamarka blir bygget ut.

Hop skole skal få ny gymsal i et samarbeid med Hop basketballklubb, pluss at rehabiliteringen av skolen starter. Utvidelse av Kyrkjekrinsen skole skulle starte i 2006, her jobber byrådet med en utbygging i samarbeid med Åsane squashklubb. I Indre Sædalen starter så smått byggingen av en helt ny skole.

På Rå starter ombyggingen, mens ved Paradis, Hordvik og Apeltun skal håndverkerne avslutte neste år.

Sykehjem I november er det flyttesjau for beboere og personale ved Fyllingsdalen sykehjem. Splitter nye Løvåsen sykehjem står ferdig til lavere pris enn budsjettert! Fyllingsdalen vil deretter huse beboerne fra Ladegården sykehjem, der flersengsrommene skal gjøres om til moderne ensengsrom.

Idrettsanlegg På Slettebakken kan folk glede seg til oktober. Da står det nye allaktivitetshuset FYSAK klar til bruk. Prisen for nyanlegget betaler brukerne av Sand & Skatehallen på Nøstet. Den stenger fra sommeren av.

Ved årsskiftet åpner det nye Sentralidrettsanlegget Indre Arna. I Loddefjord pågår byggingen av Vestkanten Ishall, som skal stå ferdig sommeren 2007. På Kronstad starter gravingen til 50-meters-bassenget. Stup i det høsten 2008.

Hansa på museum På Kalfaret bygges det et Hansa Opplevelsessenter. I 2006 skal det stå ferdig et bryggerimuseum pluss et serveringssted. Året etter kommer festsalen i Bryggerisalen pluss møtelokaler og et museum for byens håndverkslaug.

Solheimsgaten Rivingen av betonganlegget er allerede godt i gang. Arbeidet med selve gaten starter tidlig på nyåret, og vil bli åpnet for trafikk tidlig i 2007.

Rydder vei for bybanen Kanalveien skal rustes kraftig opp for å ta imot trafikk som bybanen fortrenger fra Inndalsveien. Ny rundkjøring ved Smart-stasjonen og ombygging og utvidelse av rundkjøringen Kanalveien/Minde allé. De to innerste kjørefeltene skal legges i kulvert under rundkjøringen for å skape mer flyt i trafikken. Arbeidet er komplisert fordi trafikk og anlegg må gå samtidig. Ferdigstilling først våren 2008.

Store nybygg Det nye Studentsenteret i Bergen er under bygging og skal stå ferdig i løpet av året. Byggingen av det nye Gulating i rådhuskvartalet skal starte i 2006. Planen for nybygging er ute på høring i disse dager. I Nonneseterkvartalet ønsker statlige Entra å starte arbeidet med både Store og Lille Nonnen. Helse Bergen har byggeplaner for milliarder. Først i løypen ligger et nytt laboratoriebygg ved Haukeland Universitetssykehus.

Nye boliger Stor-Bergen boligbyggelag har mye på gang og noe nesten ferdig.

Like over nyttår står Stend Mølle i Fana med 64 leiligheter klart til innflytting. Kalfarparken Borettslag i Hansaparken med 111 leiligheter er ferdig i september. Samtidig er 82 leiligheter i Kyrresborg Borettslag i Sandviken innflyttingsklare. I desember har BOB lovet innflytting i det ombygde HSD-bygget på Holbergsallmenningen. I tillegg kommer selvsagt flust med byggeprosjekt i regi av andre utbyggere.

Nytt tomteland Kommunens tomteselskap har lite å tilby selvbyggere neste år, bortsett fra et eneboligfelt med 15 tomter på Storrinden. Profesjonelle utbyggere får mer å kaste seg over. 170 nye enheter på Råstølen, 115 i Øvre Sædalen, 40 på Søreide, 27 i to felt i Steinsvikskroken. I Indre Sædalen blir det klargjort ytterligere 200 privateide tomter.

Marineholmen Det skal bygges to blokker for Universitetet i tilknytning til eksisterende Høyteknologisenteret. Graving starter i 2006, og ferdigstillelse i 2008. Det første prosjektet som skal ferdigstilles er imidlertid bygging av en ekstra etasje på et større eksisterende maskinverksted. Her skal det nye Vitensenteret inn i begynnelsen av 2007.

Solheimsviken Rieber Eiendom er i gang med et annet nytt prosjekt i Solheimsviken. «Beddingen» er nytt kompleks på 5000 kvadratmeter som skal bygges over et av dagens parkeringsområder. Håp om start i 2006.