Selv om gradestokken bare viser noen få grader, er mai like rundt hjørnet. Det betyr at det er fire offisielle flaggdager den kommende måneden.

— Jeg tror ikke at det finnes en systematisk undersøkelse for hvor ofte folk flagger, men inntrykket er at privatpersoner er mest opptatt av å flagge på de store merkedager i familien, sier Jan Oscar Engene, flaggkjenner og førsteamanuensis ved UiB.

— Bortsett fra på 17. mai, er tendensen at folk flagger mindre på kongelige, historiske og religiøse flaggdager, sier han.

Egnen tror ikke at dette skyldes dalende oppslutning om verken religionen eller kongeriket.

— Mitt inntrykk er at dette har med rent praktiske grunner å gjøre. Folk er kanskje ikke hjemme når flagget må ned, sier han.

Ned før klokken 21

Og for dem som måtte være usikker på flaggtidene, så skal flagget opp klokken åtte i perioden mars til oktober, og klokken ni i perioden november til februar. Firing av flagget skal foregå ved solnedgang, men aller senest klokken 21 om sommeren.

Det er imidlertid kun det offentlige og militære som er pliktige til å følge de offisielle flaggreglene. Engene har inntrykk av at statsinstitusjoner i hovedsak er flinke.

— Det kan selvsagt være en forglemmelse av og til, men vanligvis er folk flinke, sier han.

Ifølge Engene er det stadig flere av dem som blokk som skaffer seg balkongflagg. Også med disse flaggene anses det som god skikk og bruk å følge flaggreglene. Men har du vimpel, er det ingen spesielle regler som gjelder.

Fra Kina og Portugal

Hos Schjøtt på Bryggen har de solgt flagg i mer enn 50 år, og særlig i tiden før 17. mai er det mye aktivitet.

— Vi selger flagg fra hele verden, men vi selger mest norske flagg, særlig flagg til flaggstenger på ni til ti meter, forteller daglig leder Harald Viken.

Også navnevimpler til hytter, gjesteflagg til båten og utenlandske bordflagg er populære.

— Vi kjøper flaggene våre fra Oslo flaggfabrikk. Disse flaggene er produsert i Kina og Portugal. Så vidt jeg vet er det ingen som produserer flagg i Norge lenger, sier han.

Høyere enn huset

Det er knyttet mange skikker og regler til bruken av det norske flagget. Ifølge Den lille flaggboken utgitt av Norsk Flaggfabrikk, skal flaggstangen være høyere enn huset, helst to til fire meter høyere enn huset.

- Fire meter høres veldig høyt ut. Har du inntrykk av at dette er en regel som folk følger?

— Denne regelen var nok opprinnelig ment til små bolighus. Jeg ser ut på flaggstangen utenfor universitetsrektoren kontor. Den er i alle fall ikke høyere enn selve huset, sier Engene.

- De fleste ønsker nok å bruke flaggstangen til å heise det norske flagget, men hva sier skikken om å heise opp flagg fra andre land?

— Det kommer an på hva slags naboer du har. Man hadde nok fått oppmerksomhet, og naboene hadde gjerne lurt på hva du flagget for, men jeg tror det hadde gått greit i de fleste tilfeller.

Dersom flagget blir utsatt for mye dårlig vær over mange år, finnes det også regler for hvordan man bør kvitte seg med det falmede nasjonalsymbolet.

— De tradisjonelle anbefalingene er at man spretter det opp i de ulike fargene før man kvitter seg med flagget. Det andre alternativet er faktisk at man brenner flagget, men det må selvsagt skje på en respektfull måte, sier Engene.

Egen flagg-app

Selv om man har kontroll på alt man bør vite om flaggreglene, kan man også ta moderne hjelpemidler til hjelp for å følge de gamle tradisjonene. Det finnes nemlig en app for alt.

— I forbindelse med Ski-VM påtok vi oss ansvaret med å heise og fire flagg til riktig tid på over hundre stenger under arrangementet. Det var da ideen til en egen flagg-app kom, forteller Jens Andreas Egebak Morsø, generalsekretær i Norges speiderforbund.

Med flagg-appen kan du aktivere en alarm som gi beskjed når du skal heise flagget om morgenen, og når du skal fire det på kvelden. Er du usikker på hvordan du skal få flagget opp og ned, har speiderne også laget en forklarende animasjonsvideo.

Ifølge Morsø er de aller fleste flinke til å følge flaggreglene, men noen syndere finnes det likevel.

— Der jeg har hytte er det noen naboer som heiser flagget når de kommer til hytten og tar det ned igjen når de reiser hjem. Det blir jo sagt at man flagger for fanden når flagget er oppe om natten, så jeg synes at man bør følge skikk og bruk når man har et flagg.