Den lille byen Biggs utenfor San Francisco sliter med det samme problemet som Bergen: Ingen penger i kassen og stadige kutt i statlige overføringer.

Men i stedet for å kutte i skolebudsjettene og sparke byråder, har ordfører Sharletta B. Callaway valgt en utradisjonell vei ut av budsjettkrisen. Hun vil foreslå for kommunestyret at hele byen skifter navn til "Got Milk?" ("Har du melk?"). Det er et velkjent slagord for meieribransjen i California.

Meieriene har lovet millioner av dollar til kommuneøkonomien for å få satt slagordet sitt på kartet, bokstavelig talt. Ordføreren sier til San Francisco Chronicle at hun ikke synes det nye navnet vil bli rart.

— Det er jo i hvert fall et interessant navn. Jeg synes dette er god PR-ide, og mener vi bør vurdere forslaget seriøst, sier Callaway.

I november skal meierigruppen presentere detaljene i sitt forslag, og da vil bystyret ta stilling til om byen virkelig skal melke reklamepotensialet sitt fullt ut.

Og når en ukjent by som Biggs kan redde kommuneøkonomien på et navneskifte, burde mulighetene være enorme for selveste Bergen. Etter neste ordførervalg vil det dessuten kanskje være like praktisk å kalle hele byen for "Friele Kaffe"?