— De siste par–tre årene har det vært en markant stigning i interessen for å jobbe i utlandet, sier Ola Løvold i Aetat Bergen.

Selv om arbeidsledigheten i gjennomsnitt er høyere i EU-landene enn i Norge, betyr ikke det at det er få ledige stillinger nordmenn kan søke på. På Aetats nettsted ligger en oversikt over 67 ulike arbeidsgivere som søker etter ansatte i Norge. (For å finne oversikten, må du klikke på «ledige jobber» på velkomstsiden, og deretter velge «Utlandet» i fylkesoversikten, godt gjemt mellom Troms og Vest-Agder.)

Noen arbeidsgivere søker etter mange ansatte. Disneyworld søker etter 140, et islandsk fiskeselskap vil ha 10 fiskere i tre måneder og en arbeidsgiver i Portugal vil ha 30 lastebilsjåfører.

Lav lønn

Men du kan ikke regne med kanonlønn som lastebilsjåfør i Portugal.

— Generelt er lønnsnivået i Norge høyt, men man må ta høyde for kostnadene også. Norge er jo et dyrt land å bo i, sier Løvold.

Han forteller at det er to måter å søke jobber i utlandet på. Du kan velge den trygge varianten med å søke hjemmefra, men da risikerer du å måtte søke på mange jobber før du får napp. Eller du kan reise til for eksempel Irland og ta en jobb som servitør eller kjøkkenhjelp og søke på jobber i Irland derfra. På den måten er du både nærmere arbeidsmarkedet og frisker i tillegg opp språket.

Må kunne språket

Og språket er viktig.

— Arbeidsgiverne forventer at de kan kommunisere med deg på deres språk. Jo høyere kompetanse jobben du søker krever, jo bedre må du kunne språket, sier Løvold.

Men det kan likevel være en fordel å ha norsk som førstespråk når du søker jobb i utlandet.

For eksempel søker Xerox i Dublin etter ansatte som snakker et skandinavisk språk flytende til et av sine call-sentre.

Fra 1. mai neste år blir det enda flere jobber å velge mellom. Da utvides EU, og dermed EØS-området, med ti nye medlemsland. Da blir det 555 millioner innbyggere i EØS-området, og følgelig en rekke stillinger å søke på.

Få dagpenger i utlandet

— Arbeidsledigheten i Europa er en del høyere enn i Norge. Men hotell- og restaurantbransjen etterspør alltid folk, sier Løvold.

For arbeidsledige som mottar dagpenger er det spesielt gunstig å søke jobber i utlandet. De kan nemlig søke om å være i et EØS-land i 90 dager for å søke jobb og motta dagpenger samtidig. Det er avhengig av at de har vært helt ledige i minst fire uker.

Viktig å vite når du søker jobb

  • Utforming av jobbsøknaden varierer fra land til land. Mer informasjon får du i landrapporter som også finnes hos Aetat eller hos Eures. (http://europa.eu.int/eures/index.jsp) Du kan også kontakte Eures i Aetat.
  • Søknadsbrev og CV formuleres på det aktuelle landet sitt språk. Pass på at kvalifikasjoner oversettes korrekt.
  • Husk også at de fleste stillinger krever at du behersker landets eget språk.
  • Attester og vitnemål oversettes. Oversikt over godkjente oversettere finner du i telefonkatalogen.
  • I mange storbyer er det vanskelig å få tak i bolig og prisene er meget høye. Det kan være lurt å skaffe bolig på forhånd.
  • Husk å ordne de nødvendige forsikringer før du drar. Jobbsøking kan ta lengre tid enn man tror, det kan også drøye før den første lønnsutbetalingen. Det er lurt å sette av penger til eventuell hjemreise.
  • Husk å kontakte Trygdekontoret før du drar for å få med deg korrekt informasjon samt E-skjema i tilfelle du blir syk.
  • Det lønner seg å sjekke hvilke skatteregler som gjelder for det landet du drar til og for den perioden du blir borte. Ta kontakt med likningskontoret
  • Du kan begynne å arbeide uten å ordne med alle formaliteter først. Ta kontakt med de lokale myndighetene for oppholdstillatelse, skatteinnbetaling og trygdeytelser.

Kilde: Aetat