— Er du uenig i resultatet av en kontroll kan du kontakte oss med en kort skriftlig beskrivelse av hva som har skjedd, og hva du er uenig i, sier Synnøve Olsen, seksjonsleder i vei- og trafikkavdelingen i Statens vegvesen region vest. De fører tilsyn med verksteder og kontrollorgan som tilbyr EU-kontroller.

— Kontrollen bør være gjort forholdsvis nylig, fortrinnsvis ikke eldre enn tre måneder, sier Olsen.

Seksjonslederen forteller at det ikke er særlig vanlig å få utført kontrollen på mer enn ett sted. Hun sier også at de er sjelden at de som utfører kontroller mister godkjenningen.

— For vår del er målet å få kontrollorganene til å gjøre jobben på en best mulig måte, sier Olsen.

Det innebærer at kontrollen utføres i henhold til reglene, deriblant at stedet har godkjent teknisk leder og at kvalitetssystemer er på plass.

Men EU-kontrollen er ikke helt mekanisk.

— Mitt inntrykk er at grensedragninger, som for eksempel graden av slitasje, ikke alltid er like lett, sier Olsen.

Forbrukerrådet opplyser at de vil se nærmere på prisforskjeller ved EU-kontroller.

Rådet anbefaler at du får prisen for reparasjonen skriftlig før du leverer inn bilen. Det kan også være lønnsomt å hente inn priser fra flere bilverksteder.

Og husk: Du mister ikke garanti på bilen om du lar andre enn merkeverkstedet utføre reparasjoner og service. Et EU-direktiv sikrer at du fritt kan benytte deg av det verkstedet du ønsker.