Vi er vant til å ha ubegrenset tilgang på vann. Derfor er det betryggende at rørleggerne i Bergen kommune er klare til å ordne opp. Men hvordan kan de da finne et brudd i et gammelt vannrør som ligger skjult nede i bakken?

— Det er ikke mulig å se lekkasjen over bakken, sier rørlegger Mads Mellingen, vi må bruke lytteutsyr når vi skal finne ut nøyaktig hvor bruddet ligger.

Han og kollega Jan Jacobsen har nettopp funnet et brudd i rørledningen som går under Strandgaten. De stenger kranene på hver side av bruddet. Nå må en gravemaskin åpne grøften slik at røret kan repareres. I mellomtiden er flere kvartal uten vann.

På bakgrunn av de tilbakemeldinger beboerne i gaten har gitt har de en viss peiling på hvor bruddet kan ligge.

— Vi plasserer en sender ved hver av de aktuelle stengekranene. Disse sender signaler langs rørene. Så går vi over røret med en mottaker og leser av signalene på en PC, sier Jacobsen. PCen gir oss et grafisk bilde som viser hvor bruddet ligger, fortetter han.

På skjermen ser vi tydelig at signalet har gjort et hopp.

— Vi kan se hvor på ledningen bruddet ligger og beregene avstanden fra kranene. Slik vet vi hvor vi må grave.

Så får vi bare håpe at de berørte får vannet tilbake så raskt som mulig.

BRUDDET: Vi ser et tydelig hopp på grafen der bruddet ligger.
Leif Gullstein