En sykepleier skal være fysisk til stede og kontrollere all medikamenthåndtering når sykepleierstudenten er ny på praksisplassen.Senere holder det at sykepleier er til stede på avdelingen, i et tilstøtende rom eller liknende. Det er ikke nok at sykepleier er tilgjengelig på telefon.

Kun leger kan delegere ansvaret med å dele ut medisiner til sykepleierstudenter.

Denne presiseringen ble sendt ut av norske helsemyndigheter tidligere i år.

Begrepet medikamenthåndtering innebærer både å lese og forstå legens forordning til å finne frem medisinene og gi dem til pasienten.