For første gang er omdømmet til bergensregionen og Hordaland fylke sjekket. SpareBank 1 SR-Bank, Hordaland fylkeskommune, Business Region Bergen og Ordkraft står bak undersøkelsen, som ble lagt frem i dag. Til sammen har 8000 personer landet rundt deltatt i undersøkelsen, hvor inntrykk, ikke faktiske forhold er målt.

Faller mellom to stoler

Landets befolkning har et godt inntrykk av bergensregionen, som blant annet får pluss for den vakre naturen og et attraktivt kulturliv. Bergen beskrives også som et bra sted for høyere utdanning og en region med mange interessante jobber — hvis man er alene. Det hersker nemlig stor usikkerhet til hvilke muligheter som finnes for begge personer i et parforhold dersom man skulle flytte hit. For de fleste er det nettopp gode jobbmuligheter som avgjør hvor man slår seg ned.

Sammenlignet med de andre storbyene, faller Bergen mellom to stoler på to viktige områder. Den nasjonale oppfatningen er at det er flest interessante jobber i Oslo og Stavanger, mens Trondheim kan skilte med å være det beste stedet for høyere utdanning, hvor forskningsmiljøene står sterkest.

Bergen har altså ingen åpenbare fortrinn i forhold til de andre regionene.

Se alle resultatene for Bergen her

- Må selge oss bedre

Finansbyråd Harald Victor Hove (H) mener vi kan lære mye av Stavanger.

— Vi har ikke vært flinke nok til å selge det vi har. I stedet for å si at Stavanger overselger, kan vi lære av dem. Jeg mener vi må samarbeide mer med Stavanger og Trondheim, fremfor å konkurrere mot dem. Da står vi sterkere mot Oslo.

Heller ikke Asbjørn Algrøy, administrerende direktør i Business Region Bergen (BRB) mener undersøkelsen avdekker strukturelle problem. Hovedutfordringen ligger i å kommunisere bedre.

— Vi har ikke vært flinke nok til samhandling, mens andre regioner har tenkt mer strategisk og målstyrt tidligere. Vi må få til bedre samtenkning mellom by og land i regionen for å få synliggjort det vi har bedre. Da vil omdømmet bli riktigere i forhold til fakta.

- Mangfold vår styrke

At bergensregionen ikke når helt til topps på ett felt, trenger ikke være negativt, mener Jan Per Styre, avdelingsdirektør for strategi og utvikling i Hordaland fylkeskommune. Han trekker frem mangfoldet som en styrke.

— Undersøkelsen viser at vi har et veldig godt utgangspunkt å bygge videre på. Vi bør styrke markedsføringen av mangfoldet i regionen. Det gjør oss mer robuste i nedgangstider sammenlignet med Stavanger.

I undersøkelsen kommer det også frem at Bergen har en utfordring når det gjelder kriminalitet. Bare 21 prosent mener at det er lite kriminalitet i regionen. Opplevelsen av kriminalitet rokker likevel ikke ved opplevelsen vår av at det er trygt å bo her, noe 74 prosent sier seg enig i.

Naturfylke

Hordaland oppfattes først og fremst som et fylke med vakker natur, gode kultur- og fritidstilbud, og hvor det er godt for barn å vokse opp. Samtidig hersker det stor usikkerhet rundt hva man skal mene om fylkets næringsliv.

Sjekk alle resultatene for Hordaland

I undersøkelsen er også hordalendingenes selvbilde målt opp mot det innbyggerne i resten av landet sitter med. Hordalands styrker bekreftes av regionenes egne innbyggere, men det gjør også svakhetene. Faktisk synes hordalendingene i mindre grad enn befolkningen for øvrig at regionen er et bra sted for høyere utdanning og interessante jobber.

Hva mener du kjennetegner omdømmet til Bergen og Hordaland, og hvordan kan det styrkes? Si din mening.

Kallestad, Gorm