Resultatene for målingene gjort i januar viser at den gjennomsnittlige konsentrasjon av NO2 var høyest på Danmarksplass (50/40 mikrogram per kubikkmeter), Fanavegen (50), Vestkanten (48) og Skolten (41) , blir det opplyst om i en pressemelding fra Bergen kommune.

Se grafisk fremstilling av resultatene

— Manglende vilje

— Inntil det motsatte er bevist, håper jeg målingene her får byrådet til å se behovet for aktive målere, sier Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant i Miljøpartiet de Grønne til bt.no.

— Målingene på Danmarks plass har vært viktige for mobilisere lokalbefolkningen. Så stiller jeg det noe frekke spørsmålet om det er frykt for tilsvarende mobilisering i Fana og Loddefjord som gjør at det ikke kommer skikkelige målestasjoner der, sier han videre.

Han mener det mangler vilje hos politikerne til å gjøre noe konkret.

— Det har vært en debatt i bystyret der byrådet har vist manglende vilje til å få gode nok målere. Jeg synes det er positivt at vi har fått opp mange passive målere, men problemet er at de ikke fanger opp akuttepisoder, sier han.

Nødvendig med tiltak

Julie Andersland, gruppeleder for Venstre og nestleder i komité for miljø og byutvikling, er enig.

— Dette viser det Venstre har sagt hele tiden: Luftkvaliteten i Bergen er sannsynligvis enda dårligere enn det vi kan måle, siden vi så langt ikke har klart å måle alle steder. Nå ser vi at dårlig luft også er et reelt problem i andre bydeler enn i Årstad og Bergenhus. Dette gjør det enda mer prekært at byrådet setter i verk nødvendige tiltak. Ingen bergensere fortjener å puste i dårlig luft, sier hun.

— Disse nye målingene viser at byrådet må revurdere sin politikk. Jo mer fakta vi får på bordet, jo klarere blir det at vi må ta radikale grep for å få ned luftforurensningen i Bergen. Nå er det på høy tid at byrådet svarer på hva de faktisk vil gjøre for å bedre bergensluften, forteller hun videre.

Viktig kunnskap

— Resultatene bekrefter at utfordringene med dårlig luftkvalitet ikke bare gjelder Danmarks plass og sentrumsområdet. Dette viser at det er riktig å ha et byomfattende fokus på luftkvalitet. Det er viktig at vi nå får vite mer om de lokale forskjellene for å bedre kunnskapen om befolkningens langtidseksponering av dårlig luftkvalitet, sier leder for Etat for helsetjenester, Ingvar Tveit.

Ideologien bak er håpet om å opparbeide seg kunnskap om den totale forurensingen i Bergen.

— Danmarks plass fikk etter hvert all fokusen. Derfor har vi nå begynt å systematisk måle i alle bydeler i Bergen. Vi har gjort lignede målinger før, men nå har det blitt et prinsipp at skal gjøre det hver måned fremover, forteller han til bt.no.

- Angår hele byen

Sondre Båtstrand sier Oslo har elleve målere og Trondheim har fire.

— Og da snakker jeg om de skikkelige målestasjonene. Vi har alt for dårlig informasjon i Bergen. Vi ser at når luftmåleren på Danmarks plass lyser rødt, så er det det store samtaleemnet. Det viser at flere vil engasjere seg om vi får flere målere.

Båtstrand sier dette er en sak som angår hele byen.

— Det er ikke målinger ved Oasen eller Åsane senter, og der venter jeg at man også vil finne høye tall.

En trussel med dieselbiler

— Det er bare en måneds måling, så vi må ikke forhaste oss. Men det er verdt å følge med og ha fokus på utviklingen ellers. Trafikkmønsteret endrer seg. Det er stadig flere dieselbiler i Bergen, og disse motorene er opphavet til nitrogendioksid. Vi håper flere vil ta buss og bybane, sier Invar Tveit.

Tveit advarer mot å trekke for bastante konklusjoner basert på tallene for januar.

— Det er flere faktorer som kan påvirke resultatene så vi må ha resultater fra flere måneder før vi kan trekke endelige konklusjoner, sier Tveit.

Bystyrerepresentant Båtstrand har klare meninger om hva som bør gjøres.

— Vi må ha en skikkelig kollektivtrafikk, stramme inn på parkeringsplasser og få rushtidsavgift, blant annet. Å sørge for å ha trygge sykkelveier slik folk faktisk tør å sykle er også viktig.

Se resultatene for målingen i januar

Nøyaktige målinger

Tveit forteller at målingene bare har ti prosents avvik.

— I det store og hele gir dette tilstrekkelig nøyaktighet å bygge en byprofil på, sier han til bt.no.

Resultatene fra enkelte av målepunktene har man av ulike grunner vært nødt til å forkaste, og dette innebærer at det ikke offentliggjøres måleresultater for januar for drosjeholdeplass på Danmarks plass, Oasen, Dokken, Krohnengen skole og Åsane senter.

Hva synes du om målingene? Si din mening!