De fleste dødsulykkene blant ungdom skjer lørdag og søndag, men svært sjelden i byer og tettsteder. Åtte av ti som omkommer er menn, og de fleste er bilførere.

I bt.nos oversikt kan du selv gjøre egne utvalg, og se hvor mange som har omkommet for eksempel om natten, på lørdager, på MC eller moped eller i rushtiden mandag morgen.

BTs gjennomgang av ungdomsulykkene på Vestlandet de siste ti årene viser følgende:

  • Ni av ti dødsulykker er utforkjøringer eller møteulykker.
  • Ni av ti skjer utenfor tettbebyggelse.
  • Over syv av ti skjer i oppholdsvær med god sikt, ofte på tørr og bar vei.
  • Over halvparten skjer i 80-sone.
  • En av fem skjer med moped eller MC.

Sammen med sykdom er trafikkulykker den vanligste dødsårsaken blant norske ungdommer.

En av tre i fjor

Ungdom står vanligvis for 25 prosent av dødsulykkene på norske veier, men i fjor var hele 30 prosent av de omkomne i alderen 16 til 24 år. Til sammenligning utgjør de ca. 12 prosent av befolkningen og syv prosent av trafikken.

— Ungdom havner mye oftere i ulykker enn forholdene skulle tilsi, sier Hans Olav Hellesøe i Statens vegvesen.

Ferske bilførere gjørt oftere fatale feilvurderinger av fart i forhold til vei og føre, ifølge Trygg Trafikks distriktsleder, Arne Aase. Han tror dessuten at unge sjåfører lettere lar seg distrahere.

— De har ofte venner i bilen, og det er musikk, mobiltelefoner, røyk og drikke. Vi vet at de gjør mye når de kjører bil som de ikke skal gjøre, sier han.

At dødsulykkene skjer under gode værforhold, kan skyldes høy fart eller uoppmerksomhet bak rattet, tror Aase.

— Det er lett å tenkte at disse to faktorene spiller inn. Farten er høyere utenfor sentrumsområdene, så en ulykke der blir ofte mer alvorlig, sier han.

Tendens i hele landet

Ulykkene på vestlandsveiene følger samme tendens som resten av landet, forteller UP-sjef Runar Karlsen.

— Den typiske ungdomsulykken skjer i helgene, gjerne sent på natten eller morgenkvisten. Det er ofte transport hjem fra fest og mange i bilen, sier han.

Høy fart og manglende bilbelte går igjen i statistikken. Karlsen mener det er naturlig å spørre seg hvorfor ungdom er villige til å ta større risiko enn andre trafikanter.

— Det er nok flere faktorer som spiller inn, men det ligger i sakens natur at de har dårligere ferdigheter, siden de er ferske sjåfører. Og det ligger i ungdommeligheten å søke spenning og risiko, sier UP-sjefen.

**Les kommentar:

Den egentlige ekstremsporten**

ARKIV