• I dag legges bybudsjettet for 2014 frem. Vi følger fremleggelsen dagen gjennom på bt.no. Bergen kommune la ved 10-tiden ut en oversikt over byrådets forslag til avgifter og egenbetalinger i 2014. Sjekk tallene her. Den viser en oppgang på blant annet sykehjemsplasser, voksenbillett til svømmeanlegg og kulturskolplass. Følg fremleggelsen av bybudsjettet på bt.no her

Maksimal egenbetaling på sykehjem har gått opp fra 31.100 til 32.100. En oppgang på 1000 kroner

Maksimal egenbetaling på aldershjem er gått opp fra 19.600 til 20.200 kroner. Det er en oppgang på 600 kroner fra i fjor.

Oppgang på SFO-plass

Heldagsplass på SFO vil gå opp med 125 kroner, og vil da koste 2165 kroner neste år. Også i budsjett for 2013 gikk prisen på en SFO-plass opp med 125 kroner. På to år har det da vært en oppgang på 250 kroner.

Også en plass på kulturskolen er blitt dyrere. I 2013 kostet kulturskolen 3100 kroner i året, i 2014 er prisen øket til 3200 kroner.

Enkeltbilett for voksne i svømmehall vil i 2014 koste 80 kroner. Det er en oppgang på 5 kroner fra 2013. Barnebillett vil forbli uendret på 35 kroner.

Et årskort for voksne i svømmehaller vil neste år bli 100 kronere dyrere, og vil koste 3300 kroner neste år. Også ved årskort vil pris for barn holde seg uendret.

Også gebyrene fra vann og avløp har økt. Gebyret på vann er i 2013 på 2226 kroner, i 2014 vil det koste 2311. Det er en oppgang på 85 kroner. Avløpavgiften vil øke fra 2539 til 2857 kroner.Vil du ta en runde på en av byens kunstisbaner vil det koste deg 40 kroner om du er voksen, og 20 om du er barn. Det er samme pris som i fjor.

Dyrere å leie kapell

l I år koster barnehageplass 2330, det vil det også gjøre neste år. Det har vært en nedgang ii prisen på barnehageplass de siste ti årene. I 2003 var maksimalsatsen i Bergen 2800 kroner. Men det kan ikke Bergen Kommune ta æren for. Maksimalsatsen er fastsatt av regjeringen.

Derimot blir det dyrere med matpenger. Matpengene økte fra 150 til 190 kroner i 2013. Byrådet vil øke ytterligere til 205 kroner per måned for at det skal dekke en større andel av barnehagenes reelle kostnader til mat.

Det som faktisk blir billigere neste år er feing og tilsyn med ildsteder. Dette koster i år 350 kroner, neste år vil det koste 315 kroner, en nedgang på 35 kroner

Renovasjon holder seg uendret på 2 423 kroner på Inntil 140 liter, og 11 426 på inntil 600 liter.

Å leie kapell blir også dyrere. For utenbys beboere vil det koste 100 kroner mer enn i 2013. Prisen er nå 1050.