I forslaget som er levert bystyret heter det:

«Bergen bystyre mener at faren for giftig byluft og kildene til luftforurensningen er godt kjent for byrådet. På Danmarks plass, og sannsynligvis også andre deler av Bergen, ble alarmgrensene kraftig overskredet 2010.

Bergen bystyre beklager at byrådet på bakgrunn av erfaringene fra luftkrisen vinteren 2009-2010, ikke beskyttet innbyggerne i Bergen høsten 2010 mot giftig luft med langsiktige og kortsiktige tiltak. Byrådet har ikke bystyrets tillit».

— Ført bak lyst

— Det hersker ingen tvil om at Monica Mæland førte innbyggerne og bystyret bak lyset ved giftkrisen inneværende vinter, sier Oddny Miljeteig som er gruppeleder for SV i Bergen bystyre. Hun understreker at mistilliten dreier seg om inneværende vinter, og ikke vinteren 2009/2010.

— Det var faktisk mer alvorlig enn vi trodde, når vi satte oss ned og så på hvilke lovhjemler som finnes, og hva som ble gjort i vinter.

Miljeteig mener byrådet kunne innført datokjøring da det var for høye NO2-verdier på Danmarks plass i desember. Hun viser til forskrift om tiltak for å hindre helseskader på grunn av luftforurensning i Bergen hvor kommune gis mulighet til å innføre datokjøring også når «det foreligger overhengende fare for overskridelse av disse».

- Får ikke flertall

— Monica Mæland orienterte oss om at hun ikke kunne bruke de klart mest effektive krisetiltaket, når hun faktisk hadde lovhjemmel til å gjøre det, sier Miljeteig.

Etter det BT erfarer, vil Senterpartiet støtte mistillitsforslaget. Også Rødt vurderer å støtte det, mens Venstre og Arbeiderpartiet trolig ikke vil støtte forslaget.

— Vi får ikke flertall, men det hadde vi ikke forventet. Det er miljøpartiene vi håper å få med oss, sier Miljeteig.