1. januar 2006 var 19.500 personer med innvandrerbakgrunn bosatt i Bergen, de fleste var fra ikke-vestlige land. Dette utgjør 72,8 av samme kategori for Hordaland.

Integrerings— og mangfoldsdirektoratet har via Statistisk sentralbyrå samlet statistikk for første- og annengenerasjons innvandrer i noen utvalgte kommuner, blant dem Bergen. Vi ønsker å «inspirere og bidra til kunnskapsbasert forbedringsarbeid for alle med innvandrerbakgrunn» heter det i forordet til statistikkpublikasjonen som offentliggjøres i dag.

Les hele publikasjonen her

Tjener mindre

Ifølge statistikken er 54 prosent av de ikke-vestlige innvandrerne sysselsatt, mot 70 prosent i befolkningen i alt i Bergen. Flere menn er sysselsatt enn kvinner i denne kategorien (58 mot 49 prosent). Ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i hotell- og restaurantnæringen. De er klart underrepresentert i offentlig administrasjon og finansielle tjenester.

En ikke-vestlige innvandrerfamilie tjener i gjennomsnitt 62 prosent av den vanlige inntekten til en familie i Bergen (700.000 kroner).

Faksimile fra IMDi nr 5 2007

Flest fra Irak

Innvandrerbefolkningen i Bergen er sammensatt av personer med bakgrunn fra 164 ulike land.

Den største gruppen, på rundt 1 400 personer, er fra Irak. De nest største gruppene, hver på 1200 personer, er fra Vietnam og Chile. Til sammen utgjør disse tre gruppene nesten en femtedel av innvandrerbefolkningen i Bergen.

Faksimile fra IMDi nr 5 2007

Prosentvis bor det flest innvandrere i Årstad bydel, slik dette utdraget fra publikasjonen viser:

Kart fra IMDi nr 5 2007

Barnehage og kontantstøtte

Statistisk sentralbyrå har funnet at 31 prosent av alle barn fra språklige og kulturelle minoriteter går i barnehage, mot 58 prosent av alle barn bosatt i Bergen (0-5 år). Videre bruker 78 prosent av barn (1-2 år) med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn kontantstøtte, mot 59 prosent av alle barn bosatt i Bergen.

Les hele publikasjonen her