Fylkestinget i Hordaland har vedtatt hvordan 61 millioner kroner av overskuddet skal brukes. 20 millioner går til tidligere vedtatte investeringer, mens 41 millioner skal fordeles slik:

Opplæring

  • 10 millioner til undervisningsutstyr
  • 10 millioner til IKT-utstyr på skoleneSamferdsel
  • 12,5 millioner til veidekke og vedlikehold av fylkesveiene
  • 2,5 millioner til utbedring av fylkesveien til Bruvik på Osterø yNæringsutvikling
  • 4,5 ruteutviklingsfond FleslandKultur
  • 500.000 til kulturminnevern
  • 500.000 fordeles til frivillige lag og organisasjoner
  • 500.000 til disposisjon for kultur— og ressursutvalgetDet var Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengige som fremmet forslaget. Det ble vedtatt mot RV og SV-s stemmer skriver Hordaland fylkeskommune på side nettsider.

4 millioner kroner er ikke disponert.