Tirsdag kveld ble det kjent at et stort flertall av Høyres gruppemedlemmer ønsker Bybane i tunnel under Bergen sentrum.

Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich la frem et forslag for gruppen. Etter noen timer stemte 20 for trasé i tunnel under sentrum, mens 5 stemte for trasé over Bryggen.

Forslaget som ble vedtatt, innebærer at traseen går over i tunnel i Kaigaten, uten at Byparken berøres.

Omlegging av biltrafikk

Deretter blir det, dersom Bystyret vedtar planene, et undergrunnsstopp i Christies gate, før banen går videre under bakken mot Sandviken.

På veien vil den stoppe på Vetrlidsallmenningen og under Krohnengen.

Vel ute av sentrum fattet ikke gruppen til Høyre noe detaljvedtak under tirsdagens møte, men de velger å gå for alternativet med den forlengede Fløyfjellstunnelen.

Total reisetid til Åsane, med traseen som ble vedtatt, kan komme ned mot 19 minutter.

Med mindre Bystyret ønsker å samkjøre biltrafikken med en bybanetunnel, vil det ikke bli behov for omlegging av biltrafikk som følge av banetraseen. Det vil imidlertid bli omlegging av biltrafikk i forbindelse med utbyggingen av traseen.

Undergrunnsbane

Med Bybanen gjennom tunnel, er det to alternativer som har vært fremme under høringsrundene.

Det ene har tunnelinnslag i Kaigaten, hvilket gir holdeplasser under Christies gate og ved Vetrlidsallmenningen. Dersom dette velges, må deler av Byparken graves opp i anleggsfasen.

Det andre alternativet gir tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate (mellom Kaigaten og Marken), og vil gi holdeplasser i Kaigaten og ved Vetrlidsallmenningen.

Dersom dette velges, må byggene til Sparebanken Vest på hjørnet av Kaigaten og Peter Motzfeldts gate, rives. Det samme må bolighus i Peter Motzfeldts gate nummer 3.

Hovedtraseer for buss i Olav Kyrres gate og Christies gate beholdes ved disse trasevalgene som i dag.

Hva synes du om at Åsane-banen trolig blir lagt i tunnel under Bergen sentrum? Si din mening i kommentarfeltet!

SLIK: Etter alt å dømme vil det ikke komme noen Bybane over Bryggen. Om biltrafikken skal fjernes, er ennå uvisst. Bildemontasjen viser Peter Christian Frølichs (H) visjon om Bryggen uten både biler og bane.