JOHN LINDEBOTTEN Men egne sykkelfelt i sentrum må syklistene i beste fall vente lenge på. Inntil videre må de blande seg med biltrafikken.

Nye sykkelfelt i Sandviken og på Danmarksplass gjør det forhåpentligvis tryggere å sykle inn mot Bergen sentrum.

— Det er synd at det er slik. Jeg kjenner mange som jobber i sentrum og som bor slik til at det hadde passet veldig godt å sykle. Men de tør ikke på grunn av dårlig merking og mye trafikk. De forteller at det er håpløst å sykle i sentrum, sier Åse Simonsen, leder for Syklistenes Landsforening, avdeling Hordaland, til Bergens Tidende.

Åse Simonsen, og den tidligere lederen for Syklistenes Landsforening i Hordaland, Alf Aksland, er særlig skuffet over at Bryggen ble omregulert uten at det opprettet eget sykkelfelt.

— Med all den plassen de hadde å ta av, på begge sider av kjørebanene, sukker Alf Aksland.

Mye bedre i Trondheim

— Hvordan står det egentlig til i sykkel-Bergen, sammenliknet med for eksempel Trondheim og Stavanger?

— Trondheim og Stavanger har mye bedre forhold for de syklende enn Bergen. Men i rettferdighetens navn må det jo også sies at den bergenske topografien setter grenser. Det er lettere å legge til rette for syklistene i Stavanger og Trondheim

Verken planlegger Øyvind Søfteland i Bergen kommune eller overingeniør Ole Johan Sæveraas i Statens vegvesen kan love flere meter sykkelfelt enn det som alt finnes, langs byparksiden av Olav Kyrres gate.

— Det er for lite plass. Men vi regner jo med at sonen med 30 kilometers fartsgrense i de innerste sentrumsgatene etter hvert vil bli utvidet til også å gjelde for eksempel over Torget og Bryggen. Og ifølge veivesenets sykkelhåndbok vil det da være forsvarlig å blande bil og sykkeltrafikk, sier Øyvind Søfteland.

— I løpet av 2005 håper vi i hvert fall å få ferdig skiltingen av den ruten vi anbefaler for syklistene å velge gjennom Bergen sentrum, enten det er fra nord til sør eller fra øst til vest, sier Søfteland og Sæveraas.

Pengene går til «de store»

Det er de såkalte «transportsyklistene» Bergen kommune og Statens vegvesen er opptatt av å legge til rette for. En transportsyklist er en som sykler fra og til arbeid, og som da, naturligvis, er opptatt av å finne den ruten som kan bringe ham, eller henne, fortest mulig fra start til mål. Effektive sykkelveier inngår som en viktig del av Bergensprogrammet. I likhet med trafikksikring, gangveier og andre mindre tiltak hører sykkelveiene likevel til de såkalte sekkepostene, som kan komme til å lide dersom gigantprosjektene i Bergensprogrammet, som Bybanen og Ringveg vest, sluker mer penger enn planlagt.

Og det vil de gjøre.

Det eneste nye prosjektet som helt sikkert vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste årene, er gang- og sykkelvei langs en opprustet og ombygd Ytrebygdsveg fra Dolvikbakken til Birkelandsskiftet. Dette er nemlig en del av prosjektet Ringveg vest.

— Vi håper likevel at vi neste år skal kunne bruke like mange penger på sykkeltiltak som i år, altså ca. 7 millioner kroner. Noe av det vi forsøker å få til, er sykkelfelt fra Skuteviken rundt Bergenhus og til Bradbenken. Men det spørs jo hvor mange penger som eventuelt går til oppstart av Bybanen og Ringveg vest eller Solheimsgaten, sier seksjonsleder Arild Hegrenæs hos Statens vegvesen.

IKKE GODT NOK: - Det er ikke godt nok å tilby syklistene kjørebanen til biltrafikken over Bryggen når det er så mye plass å ta av til egne sykkelfelt, mener Åse Simonsen og Alf Aksland i Syklistenes Landsforening, avd. Hordaland. De som ikke liker så sykle sammen med den øvrige trafikken er henvist til å bruke fortauet eller vrimleområdet, som først og fremst er beregnet på fotgjengere.

SKILTETE RUTER: Dette er rutene som Bergen kommune og Statens vegvesen anbefaler syklister å ta gjennom Bergen sentrum. De lover skikkelig skilting neste år, men innrømmer at det blir verre med gjennomgående sykkelfelt markert i kjørebanen. Den blå ruten gjennom Kaigaten er tenkt som midlertidig sykkelrute inntil Bybanen kommer.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE