• Et etterlengtet løft for byen, mener rådmannen i Førde.

I ettermiddag ble det klart at et lokal selskap ble vinner av arkitektkonkurransen for nytt rådhus i Førde. Etter planen skal bygningen også romme en kunnskapspark og forretninger på gateplan.

— Vinnerutkastet har mottoet Rendez – Vous, som betyr møteplass. Det er et relativt lavt bygg med en spennende form. Huset inviterer på en god måte det som skjer på gaten inn. Det er en åpen løsning hvor folk kan gå innunder bygningen, forteller rådmann Ole John Østenstad som selv har sittet i juryen.

- Vanskelig valg

68 aktører var med i arkitektkonkurransen, og i ettermiddag sto juryen igjen med seks forslag.

— Det var et vanskelig valg mellom seks veldig ulike utkast, forteller Østenstad.

Det nye rådhuset skal ligge på sørsiden av elven Jølstra, like ved Langebrua. Dette er et område som har slitt med lite aktivitet og tomme lokaler.

— Det nye bygget vil bety mye for byutviklingen som nå definitivt trenger et løft.

Rådmannen håper folk vil ta i bruk både det nye huset og rådhusplassen utenfor. Det blir en stor bilfri rådhusplass med breie trapper ned til Jølstra som renner forbi.

Lokal vinner

Kommunen leier i dag rådhuslokaler litt vest for det planlagte nye bygget. I juni 2013 går leiekontrakten ut.

— Det blir en komplisert eierstruktur på det nye huset, og det er mye som skal på plass. Først må vi finne ut om det er grunnlag for å lage kunnskapsparken som er planlagt, sier Østenstad som håper at nybygget er på plass før dagens leiekontrakt løper ut.

Rådhus-delen vil utgjøre 6700 m² av det 15.000 m² store huset. Kommunen må trolig ut med 180 millioner kroner for denne delen.

Vinnerutkastet var et samarbeid mellom Nordplan AS, Mestres Wåge Arqutectes og 70 gr. Nord.

— Vi visste ikke hvem som sto bak forslagene før vi hadde kåret vinneren. Det var jo ekstra kjekt at en sammenslutning med tilknytning til Førde sto bak, kommenterer rådmannen.

Se det komplette utkastet her (pdf)

Her skal det nye rådhuset ligge:

Hva synes du om rådhusplanene?

TRAPP: En bred trapp går fra rådhusplassen ned til elven.FOTO: NORDPLAN
FØRDE BY NIGHT: Slik skal det se ut når mørket senker seg.FOTO: NORDPLAN
ÅPENT: Den åpne rådhusplassen fortsetter innunder huset.FOTO: NORDPLAN
BILFRITT: Bakkeplanet er for gående, all parkering skjer i kjelleren.FOTO: NORDPLAN