Det er varslet plassfratredelse for 33 medlemmer av UHO ansatt i Hordaland politidistrikt fra torsdag 27. mai kl 0600. Dette blir konsekvensene av en eventuell streik, opplyser informasjonsleder Trygve Hillestad:

  • Det vil ikke bli utstedt pass i Bergen kommune. Unntak er utstedelse av nødpass i helt spesielle og dokumenterte tilfeller som ikke gjelder ferie/fritidsreiser.
  • Passkontrollen (grensekontrollen) ved Bergen lufthavn og Bergen havn vil ta vesentlig lengre tid enn normalt for passasjerer til og fra land utenfor Schengenområdet. Ved Bergen lufthavn vil det i tillegg tidvis ikke bli utført grensekontroll.
  • Redusert bemanning ved telefonsentralen ved Hordaland politidistrikt (telefon 55556300). Dette vil medføre lang ventetid ved henvendelse til sentralbordet.
  • Våpenkontoret og Utlendingskontoret ved Forvaltningsenheten i Politihuset i Bergen vil være stengt.