Se btv-innslag

Mandag 14. november starter arbeidet med opprustning av Vaskerelven. Arbeidet skal være ferdig i januar 2007.

Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen skal Vaskerelven rustes opp med brede fortau av skifer, granittkantstein og brostein i kjørefeltet.

Krysset i Vestre Torggate skal opparbeides til en åpen plass og blir møblert med benker og trær.