Etter den massive kritikken gjennom flere artikler i Bergens Tidende denne uken, kalte de to på kort varsel inn til pressekonferanse på midt på Torget i dag.

På Strandkaien skal det bygges et nytt servicebygg for publikum. Gravearbeidet begynner i høst etter at turistsesongen er over. Dette er første steg i en prosess som skal gi oss et nytt, godt og funksjonelt torg.

For å komme raskt i gang har kommunen plukket penger fra andre budsjetter.

Hullet skal vekk

Servicebygget skal blant annet inneholde publikumstoaletter. Dagens underjordiske toalettanlegg på Torget er utgått på dato, og skal vekk. Hullet i bakken skal utvides slik at det blir tilstrekkelig plass til lager og kjølerom for torghandlerne. I tillegg skal det være et bossbehandlingsanlegg her.

I budsjettåret for 2006 er det satt av 15 millioner for å fortsette arbeidet. Helt ferdig skal Torget også ha faste, overbyggete installasjoner for torghandlerne, men dette planleggingsarbeidet er ikke avsluttet. Det er en del av planprosessen for hele Vågen, som skal være ferdig før sommerferien, og behandles i bystyret innen utgangen av august.

Reguleringsplanen bygger delvis på arbeidet som er gjort tidligere, blant annet på vinnerutkastet i idekonkurransen for to år siden.

Private sjømatprodusenter

Men 15 millioner er ikke nok. Derfor har kommunenen tatt kontakt med private aktører innen sjømatnæringen. Hvem det er vil ikke Herman Friele fortelle på det nåværende tidspunkt, men han bekrefter at samtalene er i gang.

— Våre visjoner for torget skal ta vare på det opprinnelige, men også gi et bekvemt torg for publikum og torghandlerne, sier ordføreren.

— Siden kommunen er i en slik vanskelig situasjon håper vi dette skal bli et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, bergensere som har torget i hjertet sitt og næringsinteressene. Sammen skal vi forhåpentligvis gjennom en fellesinnsats få dette til. Løfter vi i flokk blir vi begeistret, det har vi sett mange ganger før, så dette har jeg stor tro på. Jeg skal love at det blir ryddet opp, og at vi skal få det torget vi alle liker.

Lisbeth Iversen poengterte også at en del strakstiltak er satt i verk. Det gjelder noen av overløpsrørene for kloakken som skal fjernes, pumpekapasiteten skal bedres og anlegget i skur 11 er reparert.

Ferdig i 2006

Når de faste installasjonene til torghandlerne er ferdig, og hvordan de vil se ut, kan de ikke si noe sikkert om i øyeblikket. Det er som sagt avhengig av hva planprosessen vil føre til, men vi må nok gjøre regning med at de må klare seg med midlertidige løsninger i 2005.

<b>NYE TORGET:</b> Slik kan Torget bli seende ut etter fornyelsen. Dette er et av forslagene som kommunen ser nærmere på.<br/>ILLUSTRASJON: NORCONSULT