Det er mange år siden det ble bestemt at Nattland skole skulle utvides.

Men skolen er forfalt, og kan ikke bygges om. Kun bygget som huser ungdomsskolen blir stående. Resten skal rives, og en helt ny skole skal bygges.

— Moderne skole

Nå er planene for den nye skolen i ferd med å formes, og arkitekt Lise Ringheim hos Wiberg arkitektur og plan er overbevist om at den nye skolen blir bra.

— Det har blitt et spennende prosjekt. Nattland blir en moderne skolesom har mange muligheter. Skolen ligger så fint i et naturområde, og det er lagt opp til god bruk forundervisning både ute og inne, sier Ringheim.

Også for arkitektene har det vært utfordringer.

— Det har vært noen runder. Oppgaven vår var først en ombygging av det eksisterende bygget som skulle brukes igjen, i tillegg til at en mindre del skulle bygges på. Men undersøkelser viste at det ikke var brukende areal der. Når det først var sånn, har det vært kjekt for oss å få lov til å tenke helt nytt, som er tilpasset tomten og situasjonen der.

Amfi inne og ute

Arkitektene har samarbeidet med landskapsarkitekter og Ringheim mener tilknytningen til uterommet blir spesielt bra.

— Det er et stort samlingsrom inne, der det er lagt opp til et stort amfi som går innenfra og ut. Det er stort nok til å samle hele skolen, og forhåpentligvis hele nabolaget til feiringer, sier hun.

Skolen skal være et oppveksttun med elever fra 1. - 10. trinn, barnehage og et kompetansesenter for hørselshemmede.

— Det blir åpne baser, og da er det viktig å ha lys og luft. Det å få til luft og en oversiktlig situasjon, samtidig som elevene blir skjermet fra støy og aktiviteter andre holder på med, er en utfordring. Men jeg tror vi har fått til en åpen planløsning som oppfordrer til mangfoldig bruk.

Hun understreker at bildene av skolen er forelpige skisse-illustrasjoner avprosjektet.

Flere elever i brakker

Hvis alt går etter planen, vil den nye skolen stå ferdig sommeren 2015. Elevene ved ungdomstrinnet skulle egentlig bli værende i sitt bygg under ombyggingen. Men nå er det bestemt at de skal over i brakker, mens bygget deres rehabiliteres.

Rektor Ole Henry Halleraker mener det er en god løsning.

— Det skulle bygges rundt bygget, så skulle elevene ut av det og så skulle det rehabiliteres. Det ville vært en mer kaotisk variant enn å sette opp brakker før sommeren og tømme bygget, sier han.

- Lagt pent i naturen

Han er overbevist om at den nye skolen blir svært bra.

— Bygget er lagt flott i naturen. Det er et gigantisk bygg, formen på det er funksjonalistisk og minimalistisk. Likevel vil det ikke være et bygg som forstyrrer verken naturen eller nærmiljøet, det er lagt veldig pent ned i naturen, sier rektoren.

Han mener estetikken er viktig, ettersom elevene blir undervist i kultur og arkitektur.

— Da er det kjekt å ha et flott bygg å vise til.

Taus kunnskap

Men minst like viktig er utformingen av arealene.

— Der har en gått mange runder. Det er vanskeligere å forstå skole enn en er klar over. For oss som er i skolen, er ting veldig logiske. Så kommer en annen yrkesgruppe fra utsiden, om det er arkitekter eller ingeniøren, som skal gjøre bruk av kunnskapen vår. Det viser seg at det ikke alltid er like lett, fordi vi ikke er flinke til å kommunisere, sier Halleraker.

Han tror mye av grunnen er at det handler om taus kunnskap, som de skoleansatte selv ikke tenker over at de har.

— Det har vært mange prosesser og mange runder, men jeg tror jeg er kommet frem til et resultat som er veldig bra.

Ulik grad av åpenhet

- På hvilken måte?

— Nå får vi ti baser, der hvert trinn har sittareal, med sin variasjon av rom med ulik størrelse. Det blir ulik grad av åpenhet, der vi kan jobbe fleksibelt innen området, med både teori, praksis, prosjekter, grupper og stasjonsundervisning. Alt det skjer innen samme areal, uten at vi må til med ommøblering og planlegging, forteller rektoren.

Mens byggingen pågår skal barneskolen flyttes i brakker ved Sædalen skole. Disse skulle egentlig stått klare til skolestart, men planen er at elevene skal kunne flytte inn ved årsskiftet.