1. august skal et kvartal av den nye Håkonsgaten åpnes. Bredere fortau for fotgjengere og trangere forhold for bilene venter.

Håkonsgaten har i årevis vært et sorgens kapittel både for gående og kjørende. Gjennomfartsåren i sentrum var preget av en brolegging som for lengst hadde bukket under for den daglige strømmen av 8-9000 biler, busser og vogntog. Fortauene i den trange gaten var nesten like ujevne, og hadde knapt plass til en barnevogn i bredden. Og på regnværsdager oppsto store dammer som gjorde det høyst risikabelt å være fotgjenger.

I vår begynte endelig arbeidet med å ruste opp gaten — og det er litt av et prosjekt. Kvartal for kvartal blir det 80 år gamle gatedekket gravd opp og erstattet med fortau i skifer og brostein av ny og gammel lindestein. I tillegg er store deler av kloakknettet fornyet.

— 19. august skal vi være ferdig med strekningen mellom Sigurds gate og Vestre Torggate. Allerede er størstedelen av fortauet lagt på østsiden, så nå kan folk få et inntrykk av hvordan hele gaten blir, forteller prosjektleder Asbjørn Valen i Statens Vegvesen.

Fagarbeiderne Kjell-Otto Erstad og Aritz Gogorza jobber med å legge fortau i solsteiken.

— Se så flott det blir her! Det blir mye bedre forhold for fotgjengerne. Bilene får bare et kjørefelt, men det blir bredt og det er egne lommer for lossing og kortidsparkering, forteller Erstad.

Prosjektlederen tror ikke innsnevringen til et kjørefelt vil skape en trafikkpropp når hele Håkonsgaten åpnes for gjennomkjøring til neste år.

— Det skal være rikelig kapasitet til å lede trafikken igjennom. Fra krysset i Vestre Torggate til Nygårdsgaten blir det to kjørefelt, påpeker Valen.

Men det er altså først neste høst at hele gaten er ferdig. Inntil da må bergenserne finne seg i gravearbeid og omkjøringer.

BYGGEPLASS: Fortsatt gjenstår veldig mye arbeid nedover gaten.
JEVNT: Endelig blir det forhold for høyhælte sko i Håkonsgaten.
VARM JOBB: Aritz Gogorza jobber med å legge fortau i solsteiken.
SLIK BLIR DET: Bredt fortau, parkeringslomme og smalere kjørebane.
PÅL ANDREAS MÆLAND