Store deler av Bergen blir opprustet i tiden fremover. Forandringene viser Statkraft, fylkeskommunen og kommunen i en nyprodusert animasjonsfilm, blant annet publisert på Youtube.

Blant endringene som vil vises best i bybildet, er Bybanen, nye Gulating, nye Torget og bro over Damsgårdssundet.

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, sier til ba.no at hun gleder seg til planene settes i verk og ferdigstilles.

— Dette er prosjekter som vil generere masse for mange. Jeg vil fremholde prosjektet på Torget som et prosjekt som vil berører veldig mange av dem som jobber der, innbyggerne og turistene, sier hun.

Alle planene i videoen er allerede finansiert gjennom budsjettvedtak.

Hva synes du om planene? Si din mening!