Sveisarane i Shanghai har gjort ferdig seksjonar avstålkassen som bilar og syklar skal trilla over Hardangerfjorden på.

Den førsteer alt blitt måla i den raudorange fargen som skal gjera brua synleg fortrafikantar i lufta og på sjøen.

Spesialskip

18 lengder måler 60 meter kvar, og fem blir vel 40 meterlange.

Dei 23 seksjonane skal stablast om bord i eit spesialskipfrå den kinesiske verkstaden og skipast til Hardanger i januar-februar.

Herblir dei heist opp under to svære berekablar, og utgjera køyrebane og gang— ogsykkelveg mellom dei to brutårna, det 1310 meter lange hovudspennet påHardangerbrua.

Bergensaren Jan Ove Nygård er byggjeleiar for stålarbeida påHardangerbrua og følgjer tett opp arbeidet i Kina.

- Ikkje berre til pynt

Det er den danskeentreprenøren for stålentreprisen, MT Højgaard som har plassert sveisearbeidetså langt unna Hardanger.

Også sidespenna, ein viadukt av betong på kvar side avfjorden, blir påmontert raudfarga stål i same form som på hovudspennet, sjølvom det her er besong som er berebjelken.

— Ikkje berre til pynt, seier informasjonssjef Geir Brekke iStatens vegvesen.

— Det ville sett litt rart ut om raudfargen stogga ved tårna.Brua må sjå heilheitleg ut, kommenterer han.

Synspunkt på saka? Sei meininga di.