Fana

Økt elevtall for skolene Apeltun, Ulsmåg og Nattland samt i Sædalen. Apeltun skole er utvidet, Ulsmåg har fått ekstra paviljong. I 2009 står ny skole klar i Indre Sædal. Helldal legges ned. Rådalslien ungdomsskole tas i bruk allerede høsten 2008.

Ytrebygda

Betydelig elevtallsvekst for barneskolene Skeie, Søreide og delvis Søråshøgda. Færre elever på Aurdalslia, Hjellestad og Skranevatnet. Planlagt utbygging av Søråshøgda skole, ny barneskole på Tunesflaten og ny skole på Søreide som skal erstatte den nåværende.

Årstad

Vekst i elevtallet på barnetrinnet på Fridalen og Ny Krohnborg, på sikt også på Kronstad. Stabilt elevtall på ungdomstrinnet.

Bergenhus

Christi Krybbe får redusert elevtallet med mer enn tredel i løpet av fire år. Også ved Krohnengen/Eventyrskogen vil elevtallet gå litt ned. Vekst på Hellen, Haukeland og Nordnes.

Fyllingsdalen

Sterk nedgang i antall elever for alle barneskoler med unntak av Seljedalen. Ungdomstrinnet vil vokse frem mot skoleåret 2009/10, men deretter følger en kraftig reduksjon i elevtallet.

Laksevåg

Forholdsvis liten og jevn nedgang i antall elever i Laksevåg frem mot 2014, for deretter å stige igjen. Alvøen og Loddefjord/Vadmyra vil få en merkbar øking fra 2014. Ved andre skoler reduseres elevtallet sterkt.

Åsane

Betydelig vekst ved Haukås og Kyrkjekrinsen, mens store skoler som Flaktveit og Haukedalen vil få færre elever. Med unntak av Kyrkjekrinsen ventes redusert elevtall på ungdomstrinnet.

Arna

Elevtallet er ventet å stabilisere seg fra 2009 og noen år fremover. Tunes skole blir trolig lagt ned. Fra rundt 2015 ventes flere år med økning på barnetrinnet. Det gjelder særlig for Garnes og Lone, noe som vil forplante seg til Garnes ungdomsskole.