Så mye dyrere blir de planlagte skolebyggene hvis kostnadene jevnt over øker med 30 prosent:

*** Nordahl Grieg videregående skole, Sørås**

Skolen skal ha plass til 878 elever, og skal stå ferdig i 2010. Den blir over 14.000 kvadratmeter stor. Byggearbeidene startet i juni 2007.

Opprinnelig kostnadsramme: 380 millioner kroner

Nytt kostnadsoverslag: 455 millioner

Endelig pris med 30 prosents sprekk: 494 millioner

  • 114 millioner kroner
  • Ny videregående skole på Nygårdstangen

Skal erstatte Tanks og Lønborg, og bygges sammen med svømmeanlegget til Bergen kommune. Skoledelen får rundt 900 elever og blir 14.000 kvadratmeter stort. Skal stå ferdig i 2011.

Kostnadsramme: 410 millioner kroner

Med 30 prosents sprekk: 533 millioner

  • 123 millioner kroner
  • Osterøy vidaregåande skule

Skal ha 214 elever, og blir på 3500 kvadratmeter. Skal etter planen stå klart i 2010, da leieavtalen for nåværende lokaler går ut.

Kostnadsramme: 80 millioner kroner

Med 30 prosents sprekk: 104 millioner

  • 24 millioner kroner

*** Knarvik vidaregåande skule**

Tilbygg og oppgradering av dagens skole – totalt drøye 3000 kvadratmeter. Vil få 134 nye elevplasser, totalt over 1000 elever. Planlagt ferdig 2009.

Opprinnelig kostnadsramme: 113 millioner kroner

Nytt kostnadsoverslag: 138 millioner

Med 30 prosent sprekk: 144 millioner

  • 31 millioner kroner

*** Austevoll vidaregåande skule**

Utbygging og ombygging av den eksisterende Fiskarfagskulen. Totalt 1920 kvadratmeter. Vil få 262 elever ved skolestart 2009.

Kostnadsramme: 40 millioner kroner

Med 30 prosents sprekk: 52 millioner

  • 12 millioner kroner

*** Kvinnherad vidaregåande skule**

Tilbygg og ombygging skal gi plass til 450 elever. Skal stå klart til skolestart 2009.

Kostnadsramme: 80 millioner kroner

Med 30 prosent sprekk: 104 millioner

  • 24 millioner kroner

*** Årstad videregående skole**

Skal bygges om og rehabiliteres. Foreløpig er det satt av 132 millioner kroner, trolig trengs det langt mer. Skolen er fylkets største, med 1350 elever.

  • 40 millioner kroner

*** Ny skolestruktur på Voss**

Fem videregående skoler på Voss blir slått sammen til to, med til sammen 1160 elever. Investeringsbehovet er anslått til 350 millioner kroner.

  • 105 millioner kroner