• Vi hadde en stor utfordring, men nå er vi i havn, sier Tor Woldseth (Frp)

Høyre, Frp, KrF, Venstre og Byluftlisten er blitt enige om budsjettet for 2015. Byrådet la frem sitt budsjettforslag 17. september, og justerte det etter at statsbudsjettet kom tidlig i oktober.

Budsjettet inneholdt blant annet gjeninnføring av eiendomsskatten og kutt innen helse og sosial-sektoren.

Fredag ble det klart at eiendomsskatten får en promillesats på 2,6, med et bunnfradrag på 750.000 kroner.

Etter at KrF gikk ut av byråd i juni, har byrådet ikke lenger flertall i bystyret, og må dermed sikre støtte i bystyret. KrF har tidligere sagt at de ville anstrenge seg for å samarbeide med byrådet og følge byrådsplattformen, men forhandlingene trakk i langdrag.

Budsjettet skal endelig behandles i bystyret 17. desember.

Vi fulgte pressekonferansen direkte: