Ulovlig oppbevaring av våpen kan gi de fengsel i to år, eller fire år i grove tilfeller. Det slipper du nå.

Det er andre gang justisdepartementet vedtar våpenamnesti i Norge. Sist fikk Arna og Åsane politistasjon inn hele 65 våpen og store mengder ammunisjon og sprengstoff. Nå gjentas amnestiet.

— Mange er dessverre i besittelse av uregistrerte våpen. Vi ønsker å gi folk muligheten til å ordne opp i det straffbare forholdet uten å risikere fengsel. Samtidig ønsker vi å fjerne eller registrere flere våpen som finnes i de tusen hjem, sier førstebetjent Stig Slaatten og konsulent Christine Torsvik ved Arna og Åsane politistasjon.

Les mer på www.aasanetidende.no

UNNGÅ STRAFF: Har du ulovlige skytevåpen hjemme? Nå kan du levere dem anonymt til politiet i Åsane uten å bli straffeforfulgt. ¿ Vi håper flest mulig bruker denne unike muligheten slik at vi kan bli kvitt farlige våpen, sier førstebetjent Stig Slaatten og konsulent Christine Torsvik.
Thomas Gangstøe