Seks år før det nye barnesykehuset på Haukeland skal være innflytningsklart i 2022, punger Helse Bergen ut for et nybygg som skal huse barneklinikken i mellomtiden.

— I det midlertidige barnebygget vil det i hovedsak være enerom. Da blir det lettere for foreldre å overnatte med barna. Slik barneklinikken er i dag, er det vanskelig for de ansatte å bevege seg i rommene dersom foreldrene sover der, sier Helge Bergmann, prosjektleder i Helse Bergen.

Det vil også være leketerapi, skolerom, nyfødtintensiv og poliklinikker i Sengebygg Sør.

Vil brukes videre

Når barnesykehuset står klart i 2022, er planen å benytte det nye sengebygget til sengepostene i sentralblokken, mens den pusses opp.

På lang sikt diskuterer Helse Bergen om bygget skal brukes til kreftpasienter for å få samlet all fagkompetanse for feltet på ett sted.Bygget finansieres av Helse Bergen og ligger i investeringsprogrammet deres.

Helse Bergen vil be om et lån for halvparten av beløpet på 339 millioner kroner fra Helse Vest. Dersom de ikke får det, betaler de selv.

Om alt går som planlagt vil endelig vedtak om bygget være klart ved nyttår.

FLEST ENEROM: Det nye barnebygget vil i hovedsak bare ha enerom. Disse vil bli så store at det blir lett for foreldre å overnatte hos barna. I hver korridor vil det bli ett tomannsrom, fordi sykehuset opplever at noen barn ønsker å ha en romkamerat.
ILLUSTRASJON HELSE BERGEN