— Dette har vi ventet på i ni år og fire måneder, sier statsarkivar Yngve Nedrebø etter at kulturminister Trond Giske ga grønt lys for bygging av et nytt konservatorbygg med to underjordiske magasiner på Årstad i Bergen. Også den fredede hovedbygningen fra 1921 skal pusses opp.

— Arkivet har behov for større lagringsplass. Samtidig er dette et viktig tiltak for å holde oppe aktivitet i byggebransjen, sa kulturminister Trond Giske.

165 millioner

Byggeprosjektet får en prislapp på 165 millioner kroner og statsarkivaren håper bygget og magasinene står klare til bruk allerede neste sommer.

  • Vi er ekstremt glad og ser frem til å få en endelig løsning på våre lagringsproblem, sier Nedrebø.

I dag har statsarkivet 15 000 fulle hyllemeter med papirer og dokumenter fra den offentlige forvaltning. Loft og kjeller fylt til randen og Statsarkivet har måtte lagre arkivmateriale en rekke andre steder i byen.

Nedrebø mener dette er tilstrekkelig for overskuelig fremtid, ettersom han regner med at alt materiale blir digitalisert innen 15 år.

Drahjelp av finanskrisen

Statsarkivet har jobbet med planene for et nytt magasinbygg i mange år. Tomt er kjøpt like ved dagens bygg på Årstad, og arkitektkonkurransen ble vunnet av VY AS Arkitektur og arkitektgruppen NAV AS.

Men i fjor vår varslet statsråd Trond Giske at departementet ikke ville gå lenger med prosjektet og ba i stedet Statsarkivet om å leie egnede lokaler for en femårs periode.

Ifølge entreprenør Rune Nilsen, vil byggeprosjektet gi arbeid til rundt 170 personer. I dag er det 1000 arbeidsledige i byggebransjen i Hordaland.

Si din mening om det nye bygget!

Eirik Brekke