Den største forskjellen blir at naturtaket i fjell forsvinner og blir erstattet av et tykt ståltak.

— I den kalde krigens dager ble det stilt krav til at dokken skulle være atomsikker. Derfor ble dokken bygget med fjelloverdekning, sier John S. Paulsen, sjef for verkstedene på Haakonsvern.

Nå skal dokken utvides både i bredde, høyde og dybde.

— Den billigste løsningen blir å sprenge bort hele fjelltaket. Det er derfor den nye blir bygget med ståltak, sier Paulsen.

Den nye dokken blir 140 meter lang, 24 meter bred og 37 meter høy. Den får en dybde på 11 meter. Den rommer en fregatt av Fridtjof Nansen-klassen.

— Når fregatten er kommet inn, kan vi lukke den fullstendig inne, sier sjefen for Haakonsvern-verkstedene.

Fasaden blir utstyrt med en stor stålport med det norske riksvåpenet i fronten.

— Porten blir først og fremst bygget som støyskjerm, men vi tror også at anlegget tar seg bedre ut for omgivelsene når vi gjør det på denne måten, sier John S. Paulsen.

Det skal også bygges en 4,5 meter bred kai inne i dokken, slik at det blir mulig å kjøre utstyr og deler inn i den.

Kostnadsrammen for den nye dokken ligger på 380 millioner kroner, inklusiv en del sikkerhetsutstyr. Forsvarsbygg mener selve sprengnings- og anleggskostnadene havner rundt 300 millioner. Dokken skal være klar til bruk ved årsskiftet 2007/2008.