Starten av Bergensbanen skal utvides, med ny tunnel gjennom Ulriken og doble spor fra Bergen til Arna. Nå er planene for Arna stasjon klare.

— Selve stasjonsbygningen skal stå, men det blir nye benker og venteskur. I tillegg skal det bygges en bedre og bredere fotgjengerundergang, opplyser kommunikasjonsrådgiver Ingvild Eikeland i Jernbaneverket.

Det nye sporet vil komme inn på motsatt side av stasjonsbygningen enn det eksisterende sporet i dag gjør. I tillegg vil et krysningsspor bli forlenget, slik at togene lettere kan kjøre forbi hverandre.

— Det blir også bedre tilgjengelighet for rullestolbrukere, med mindre trapper og mer skrå bakker. Det blir nok veldig flott og moderne, sier Eikeland.

STØRRE: Utvidelsen av stasjonen vil for det meste gå på bekostning av en parkeringsplass, sier Jernbaneverket. Illustrasjon: Tolstrups 3D Studio

Sprengt kapsitet

Alle tog må nå gjennom det ene hullet i fjellet, både godstrafikk, lokaltrafikk og regionstrafikk. Den nye tunnelen vil lette på trykket.

— I dag er dette en flaskehals. Men det vil bli bedre når vi har bygget en ny tunnel, et nytt kryssningsspor og et nytt spor hele veien inn til Bergen stasjon, sier kommunikasjonsrådgiver Eikeland.

For pendlere mellom Arna og Bergen er dette gode nyheter, men Eikeland tør ikke anslå hvor ofte togene vil gå.

— Tiltakene legger til rette for en økt hyppighet i avganger mellom sentrum og Arna. Men det er opp til NSB hvor ofte det skal gå, jeg tør ikke anslå noe, sier Eikeland.

Det var Bygdanytt som først omtalte nye Arna stasjon.

Kanskje ferdig i 2019

Hvis alt går etter planen skal det hele stå ferdig i desember 2019. Før det er det mye som må avklares.

— Først skal vi lyse ut kontrakt på bygging av tunnelen. Det skjer i begynnelsen av mars neste år, opplyser Eikeland.

— Så skal vi inngå en kontrakt. Det er jo et stort og krevende prosjekt, det er ikke gjort i en håndvending.

Hun regner med at de skal kunne starte byggingen tidligst høsten 2013. Forventet totalkostnad for nye Ulriken tunnel, inkludert prosjektet på Arna stasjon, er 2,8 milliarder