• Les rapport om planene for Bystasjonen (pdf-fil)I dag la Bergen kommune og Fylkeskommunen og Nygårdstangen A/S fram planene for utbedring av bussterminalen på Bystasjonen. Hvis alt går etter planen skal terminalen være oppgradert samtidig med første byggetrinn av bybanen sommeren 2010.

Her er noen av de viktigste forandringene:

  • Bystasjonen utvides sørover og tar plassen til dagens godsterminal
  • Den nye bybanen deler terminalen i to. På nordsiden skal lokalbussene gå, og på sørsiden skal ekspressbussene gå.
  • Flere steder på området blir det laget sykkelparkeringer. Det planlegges også et sykkelverksted i forbindelse med terminalen.
  • Et nytt hovedventerom blir laget på sørsiden av bybanen. Her blir det også sjåførrom og ekspressgods.— Forholdene på Bystasjonen i dag er uanstendige. Når terminalen er nesten 50 år gammel, sier det seg selv at løsningene ikke er gode nok. Ved å ta i bruk søndre del av området får vi et luftigere område med større fasiliteter. Det er vi godt fornøyd med, sier Jan Einar Greve i Nygårdstangen A/S.

- Viktig område

Kommunaldirektør Edel Eikeseth er også svært fonøyd med forslaget til løsning.

— Nygårdstangen er et av de viktigste byutviklingsområdene i Bergen. Det ligger veldig flott til og mye skal skje der fremover. Derfor er det flott med en slik terminal, sier hun.

Sør for den nye Bystasjonen planlegges det ny videregående skole og svømmebasseng. Trolig blir også politistasjonen lagt til Nygårdstangen.

Men det er mye som skal på plass før utbedringene kan starte. Forslaget er enda ikke behandlet politisk, og finansieringen mangler. Ingen av de som var til stede på pressekonferansen i dag kunne anslå hvor mye den nye Bystasjonen vil koste. Men det blir trolig fylkeskommunen som må ta hovedregningen siden de overtar ansvaret for kollektivtrafikken 01.01.08.

Flere på buss og bane

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen tror den nye Bystasjonen vil bidra til økt kollektivtrafikk.

— Det har vært mye fokus på busstakster i mediene, men en velfungerende og ny terminal vil også være positivt for folks reisemønster, sier han.

NYTT: Perspektiv fra vest (Fjøsangerveien)
IDYLL: Slik kan det bli om alt går etter planen.
BUSSENE: Perspektiv langs Fjøsangerveien.
Perspektiv viser drosje- og ekspressbussterminal i sør.