Bergens Tidende skrev om fornyelsen i mai. Da var ikke Grønn etat helt ferdig med planene. Nå foreligger forprosjektet. Blir det slik som foreslått, får byen en ny turistattraksjon.

- Dette skal bli et riktig så vakkert og spennende område i byen vår. I tillegg er det viktig at det blir tryggere å ferdes i trappene, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for klima, miljø og byutvikling.

Hele kvartalet

- Det gledelige er at planene er blitt mer omfattende enn først tenkt. Det er ikke bare selve trappene vi skal oppgradere, men hele kvartalet, utdyper hun.

I det siste ligger at også de tilstøtende gatene, Bohrs gate, Øysteins gate og Rosenberg-gaten skal få et ansiktsløft.

Planene omfatter hele trappe-området fra Vestre Torggate og like opp til Johanneskirken. Det er i dag trapper på hver side av Vestre Torggate og opp til Rosenberggaten. Disse er i svært dårlig forfatning, og på den ene siden er trinnene nesten farlige å gå i. I dette området forsvinner begge trappene, og også de parkerte bilene.

I stedet kommer nye trapper i hele gatebredden. Grønn etat foreslår likevel at det bygges to trappeløp, atskilt med rennende og klosser folk kan sitte på i midten.

Rennende vann

- Det er et sterkt politisk ønske om å bruke rennende vann som dekor i de nye trappene. Tanken er å bygge et fornuftig pumpesystem som skal forsyne trappene kontinuerlig med vann, også om vinteren. Rislende vann gir et beroligende inntrykk, og står dessuten i kontrast til støyen fra bytrafikken, sier Lisbeth Iversen.

Tanken er at vannet også skal kunne utnyttes på den åpne plassen i Rosenberggaten.

Ved utformingen av belysningen i trappene, skal det bli lyst nok til at det blir trygt å ferdes i trappene, men lyset skal ikke være sjenerende.

Fotgjengerne må krysse Rosenberggaten når de bruker trappene opp til Johannes-kirken. Slik vil det også bli i fortsettelsen, men krysningspunktet skal se mer ut som en plass. Plassen skal heves noe i forhold til resten av gaten, og det blir sitte-plasser. Det skal videre legges brostein, trær skal inn, og kunst kan bli en del av rommet. Biler skal fortsatt kunne krysse her, men Grønn etat mener biltrafikken vil bli beskjeden.

Pustehull

- I det hele tatt legger vi opp til at dette skal bli et pustehull for folk. Det skal bli mulig å sette seg ned, ta en matbit, nyte utsikten, eller rett og slett søke rekreasjon i området, sier byråden.

Trappene øverst mot Johanneskirken skal også fornyes. Trinnene skal blant annet bli mindre bratte, og også her kan det bli aktuelt med rennende vann som utsmykning.

Området er i dag lite tilgjengelig for bevegelseshemmede. Det er ikke lagt opp for rullestolbrukere i selve trappene.

Lettere for bevegelseshemmede

— Vi legger likevel stor vekt på at bevegelseshemmede skal ha tilgang til de åpne plassene som området får. Det vil vi åpne for ved å utbedre de tilstøtende gatene, sier byråd Iversen.

- Hva vil prosjektet koste?

- Det holder vi på med å beregne nå. Når vi først har bestilt et forprosjekt på dette, betyr det også at det er vilje til å bevilge de midlene som trengs. Vi skal prioritere disse planene.

Deler av prosjektet vil bli finansiert over 2012-budsjettet, resten trolig året etter. Anleggsstart er satt til tidlig neste år.

-  Når arbeidet er fullført, får byen en flott akse like fra Kjøttbasaren og til Johanneskirken, sier Lisbeth Iversen.

Hva synes du om planene? Si din mening her.