De flere hundre år gamle sjøbodene i Sandviken er i dag et sørgelig skue, og en skamplett for lokalbeboerne i området.

Men om to år skal de falleferdige bodene være gjort om til et hypermoderne maritimt boligparadis, mener eierne Vest Eiendom og Sjøbodutvikling AS.

— Det ser veldig ille ut nå, det er ikke til å legge skjul på. Men når vi er ferdige vil det se veldig flott ut, sier prosjektleder Nils Olaf Elvsaas i Sjøbodutvikling AS.

I de fem bodene vil det bli 28 boliger fordelt på 2040 kvadratmeter. I tillegg blir det næringslokaler i deler av førsteetasjene.

Må bevare det gamle

Kommunen godkjente i 2011 eiernes planer for ombygging og omregulering til boligformål, men stilte samtidig en rekke strenge krav.

I så stor grad som overhodet mulig må eiendomsutviklerne ta vare på ytre arkitektur, rominndeling og originale materialer.

— Blant annet skal vi ta vare på og renovere de opprinnelige innvendige lafteveggene. Men selv om vi tar vare på den originale rominndelingen, er planløsningene blitt gode, sier Nils Olaf Elvsaas.

- ATTRAKTIVT: Med Byfjorden som nærmeste nabo blir sjøbodene i Sandviken attraktive boligobjekter, mener Nils Olaf Elvsaas i Sjøbodutvikling AS.
Sjøbodutvikling AS

Utbyggerne har imidlertid blitt gitt et viktig unntak. De gamle losseportene skal erstattes med franske balkonger, hvor man kan trekke inn glassdørene.— Siden det er et begrenset antall lossedører fra gammelt av, vil kun et mindretall av leilighetene få balkong, sier Elvsaas.

Ett siste hinder

I går skrev bt.no at byantikvar Johanne Gillow frykter at tilstanden på Sandviksboder 69-72 er så elendig at de erværdige bygningene snart kan rase ut i Byfjorden.

Men nå har forfallet nærmet seg

bunnpunktet, ifølge Elvsaas. Denne uken sikres sjøbodene mot videre forfall, og til våren begynner renovasjons— og ombyggingsarbeidene.Det er likevel ett siste skjær i sjøen for eierkonstellasjonen av de fem sjøbodene. I januar sender de inn søknad om rammetillatelse, som kommunen har tre måneders frist på å besvare.

— Søkanden vil baseres på den gjeldende reguleringsplanen. Vi regner derfor ikke med større hindringer den forbindelse, sier Elvsaas.

Hvis kommunen gir klarsignal, går startskuddet for byggearbeidene - og salget av sjøbodsleilighetene. I 2006 startet utbyggerne salget, før byantikvaren besluttet å frede bodene.

Dermed startet en seks år lang konflikt med myndighetene om bygningenes fremtid.

Klok av skade

Klok av skade, har eiendomsutviklerne besluttet å vente med salget til absolutt alle godkjenninger er på plass.

— Denne gangen venter til byggearbeidene kan starte, sier prosjektleder Elvsaas.

Han sier de vil legge seg i nedre sjiktet av prisnivået som for tiden brukes på nybygg i Sandviken. Dermed vil kvadratmeterprisen ligge på rundt 55.000 kroner.

— Sandviken er et attraktivt område med stor etterspørsel. Vi anser kvadratmeterprisen til å være konkurransedyktig sammenliknet med andre boliger i Sandviken - både når det gjelder nybygg og eldre boliger, sier Elvsaas.

NÅ: Slik ser Sandviksboder 69-72 ut fra sjøsiden; bord som henger kun på den ene siden og presenning er alt som verner mot vind og vær.
Privat
OM TO ÅR: Det sørgelige skuet skal være byttet ut med denne fasaden i slutten av 2014, ifølge eiendomsutviklerne.
Sjøbodutvikling AS