På pressekonferansen torsdag, forteller byrådsleder Martin Smith-Sivertsen at byrådet behandlet en sak om tidsdifferensiering av bompengene i møtet sitt i dag.

Saken har vært diskutert med Venstre og KrF, som gir sin støtte. Køprisingen har dermed flertall i bystyret. Til høsten eller vinteren vil dermed ordinære passeringer i bomringen belastes på følgende måte:

  • 19 kroner for vanlige passeringer
  • 45 kroner for passering i rushtiden Det vil være 4,5 timer i døgnet med høy pris: Mellom 0630 og 0900 og 1500 og 1700.

Med rabatter blir prisen i rushtiden 36 kroner i rushtiden, og 15 kroner resten av døgnet.

Tok dissens

Byrådsleder Smith-Sivertsen sier det er viktig for byrådet å komme med et forslag som ikke tar inn mer avgifter totalt sett, men som gir høyere avgifter i rushtiden, og lavere utenom.

— Vi håper dette har bra effekt på miljøet og flyten i trafikken.

I følge ham tar Frp ut dissens i køprisingssaken.

— Det er Høyre-representantene i byrådet som stemmer for dette. Frp har tatt dissens, sa byrådslederen på pressekonferansen.

Det avviser Frps gruppeleder i bystyret, Tor Woldseth.

— Det er ikke vi som tar dissens, det er Høyre som tar dissens, hevder han, og viser til at byrådet i sin politiske plattform har slått fast at det ikke skal innføres køprising i Bergen i denne valgperioden. At det nå innføres, karakteriserer Woldseth som «litt trist».

Hadde ikke noe valg

Smith-Sivertsen erkjente på pressekonferansen at de gikk bort fra byrådsplattformen i denne saken, men påpekte at bystyreflertallet uansett ville overkjørt byrådspartiene Frp og Høyre, som er i mindretall i bystyret.

— Så slik sett hadde vi ikke noe valg. Men jeg tror uansett at dette er en riktig løsning. Den er ubeleilig for dem som rammes, og er avhengig av å kjøre bil i rushtiden. Men det er en endring som vil redusere trafikken i rushtiden, og som må til for å få en mer miljøvennlig by.

- Hvis dette er et så bra tiltak, hvorfor har ikke byrådet innført det tidligere?

— Det er vanskelig for meg å svare på nå. Det har vært en politisk prosess, og det har vært stadig mer oppmerksomhet om resultatene av en sånn endring. Tiden er inne for å gjøre slike endringer, og hvorfor den ikke er innført tidligere blir hypotetisk.

- Hadde det vært en fordel om dere hadde innført den for to-tre år siden?

— Det er ikke noe jeg vil uttale meg om i dag, svarer Smith-Sivertsen.

- En ulykke for bymiljøet

Byutviklingsbyråd Henning Warloe peker på dieselbilene når han skal forklare den dårlige luftkvaliteten i Bergen.

— Dieselbilene har vært en ulykke for bymiljøet i Bergen, sier Warloe

Utslippene for bymiljøet har økt dramatisk etter hvert som de nye dieselbilene har kommet. Mens CO2-utslippene reduseres, økes NO2-utslippene i bilene.

Spesielt under køkjøring slipper dieselbilene ut mye NO2. Warloe håper at de nye dieselmodellene som kommer på markedet vil endre på dette.

HÅPER PÅ EFFEKT: Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen og byutviklingsbyråd Henning Warloe håper de nye takstene vil gi mindre kø, og dermed bedre miljø.
Anders Haga