• Sjekk luftkvaliteten i Bergen akkurat nå på luftkvalitet.info. Komité for miljø og byutvikling vedtok torsdag kveld ordlyden i den nye såkalte «Forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak for kommunal vei ved akutt luftforurensning i Bergen kommune».

Det er forskriften som gjør det mulig for kommunen å innføre datokjøring i Bergen kommune. Datokjøring vil si å halvere trafikken ved at biler med henholdsvis par— eller oddetall som siste siffer på bilskiltet bare for lov til å kjøre annenhver dag.

Forbudet kan innføres når det «foreligger/er fare for luftforurensningsverdier som overskrider grenseverdiene». Det er kommunen og Statens vegvesen som sammen skal bestemme når forskriften skal tas i bruk.

— Dette er en viktig forskrift, selv om vi selvsagt håper at den skal bli brukt så lite som mulig, sier Julie Andersland (V).

Unntak på lørdager

Kjøreforbudet kan innføres innenfor den ytre bompengeringen, dvs. mellom Sandviken bomstasjon, Gravdal bomstasjon, Fyllingsdalen bomstasjon, Damsgårdsveien bomstasjon, Gyldenpris bomstasjon, Michael Krohns gate bomstasjon, Fjøsangerveien bomstasjon, Storetveitveien bomstasjon og Natlandsveien bomstasjon.

Det vil gjelde alle hverdager unntatt lørdag i tidsrommet 06.00 - 22.00 innenfor ytre bompengeringen.

Mens de fleste partiene er enige om at det er nødvendig å ha en slik forskrift, gikk debatten i komiteen på hvilke unntak det skulle finnes fra forbudet. Tina Åsgård (SV) tok til orde for at det var for mange unntak nå.

— Alle biler bidrar til forurensning ved at de produserer svevestøv og lager køer. Slik det er nå, blir en stor andel av bilparken unntatt. Dessuten skjønner vi ikke hvorfor det skal være unntak på lørdager. Meg bekjent fordufter ikke forurensningen bare fordi det er lørdag, sa Åsgård.

Dieselbiler er verstinger

Men det eneste unntaket som ble strøket av flertallet, var forslaget om at biler med mindre CO2-utslipp enn 100 gram pr. kilometer, skulle få slippe unna datokjøring.

— Det vil i realiteten si at mange dieselbiler kan slippe unna, og dieselbiler er de verste når det gjelder NO2, altså den lokale luftforurensningen, påpekte Andersland.

Også Høyre var enig i dette, og Jacob Mæhle (H) benyttet anledningen til å gå et spark til regjeringens avgiftspolitikk, som har favorisert dieselbiler.

— Det er liten grunn til å hovere over det. Hele miljøbevegelsen ønsket en favorisering av dieselbiler i 2007, og vi må tenke på CO2-utslippene også, svarte Geir Dahle (Ap).

Disse slipper unna

Nå er det følgende kjøretøy som får unntak dersom det innføres datokjøring:

Elbiler, gassbiler, hybridbiler, biler som benyttes til transport av funksjonshemmede, kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet, kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste, utrykningskjøretøy, pasienttransport og kjøring knyttet til liv og helse, samt personbiler med minimum tre personer.

Hva synes du om de nye reglene? Si din mening i kommentarfeltet!