Høres det ut som utopi? Slettes ikke, mener planavdelingen i Bergen kommune, som vil fornye Nygårdstangen med vann og nye byrom.

Sammen med kommunaldirektør Edel Eikeseth og seniorarkitekt Stein Furru presenterer hun grunnlaget for den nye reguleringsplanen for Nygårdstangen.

Furru har høye ambisjoner for området.— Før har vi snakket om signalbygg. I denne planen ønsker vi å innføre begrepet signalbyrom, sier han.

- Kan realiseres

Vyer for Storelungeren har vi sett før, men fortsatt er det motorveiene og asfaltørkenen som preger byens innfartsport mot sør.

I 2003 gjennomførte kommunen en nordisk idékonkurranse om Store Lungegårdsvann. Vinner var bergenske 3RW arkitekter som foreslo å trekke Storelungeren inn mot Bygarasjen ved å anlegge flere kunstige øyer.

Siden har Nygårdstangen fått ny brannstasjon og skal få ny videregående skole i kombinasjon med 50 metersbasseng. Politiet står parat og vil ha nytt politihus like bak brannstasjonen. Her blir det muligens også plass til ny legevakt.

I andre enden, mot Lillelungeren, skal biblioteket få et tilbygg under bakkeplan mot Bergen Storsenter. Det gir et påskudd til å ruste opp plassen mellom biblioteket og kjøpesenteret.

Utenfor statens nye høyhus skal også plassen rustes opp.

Dessuten skal kollektivterminalen under Bygarasjen utvides sørover. Ved enden av parkeringshuset kan det komme 200 studentboliger.

Og langs det hele, en åpen kanal mellom Lille og Store Lungegårdsvann.

Tiden er moden for å lage en helhetlig plan for hele området, mener planavdelingen. Og dette blir ikke noe papirtiger. Denne planen kan realiseres, understreker de tre.

  • Her snakker vi om flere prosjekter som det er satt av penger til og gjort vedtak om å realisere, sier Lisbeth Iversen.

Vann, vann, vann

Vann er et gjennomgangstema. Mye handler om å føre vannet tilbake til overflaten, der det gir liv til byrommene og demper støyen.

Opprinnelig var Lillelungeren den innerste enden av Puddefjorden. I 1983 ble det bygget en terskel som stengte forbindelsen ut til saltvannet. Fra da av ble Lillelungeren avhengig av ferskvannstilførsel. På sitt verste er byens vannsmykke en illeluktende, grønn pøl, fordi overflatevannet blandes med kloakk når det regner mye.

Den pågående gravingen i byens gater handler blant annet om å skille overvann og kloakk i separate systemer. Det skal på sikt få bukt med det problemet.

Da kan Lillelungeren lettere behandles som en innsjø i et lite vassdrag.

Frem fra bakken

Forbindelsen mellom de to Lungegårdsvannene ligger i dag som en lukket tunnel, en kulvert, under Bygarasjen. Denne kulverten trenger opprustning. Når det gjøres, er planen å anlegge en åpen kanal og føre vannet fra kulverten inn i kanalen og tilbake til kulverten der trafikken krysser.

Sør for Bygarasjen ønsker planavdelingen å opparbeide plassen Vannplassen. Her skal det spilles på vann både i bakken og fra luften. For oppe på Kalfaret sildrer en bekk som kanskje kan ledes langs viadukten, ved siden av en ny fotgjengerforbindelse og komme som et fossefall ned på Vannplassen.

Avslutningen av strekningen skal døpes Lungeplassen. Det blir et byrom med bred trapp mot Storelungeren. Øst for Lungeplassen ønsker Lisbeth Iversen å anlegge bystrand.

Avgifter og avtaler

  • Hvem skal betale for opprustningen av hele dette området?
  • Noe tar vi over vann- og avløpsavgiften, fordi kulverten under Bygarasjen uansett må rustes opp. Men avgiften kan ikke brukes til å ruste opp byrommene. Noe tar vi gjennom utbyggingsavtaler med utbyggere i området og noe kan vi finansiere gjennom kommunalt eide tomter, sier Lisbeth Iversen.
  • Den største tomten på Nygårdstangen er godsterminalen til Jernbaneverket. Hva skjer med den?
  • Godsterminalen må vekk, men blir liggende der i hvert fall til 2020. Her møter vi motstand hos Jernbaneverket, som ikke ønsker å flytte og vi har derfor bedt samferdselsministeren ta et ansvar, sier Lisbeth Iversen.

Flytter terminalen, oppstår kanskje Lungegårdshøyden med boliger og butikker. Men da snakker vi virkelig om fremtidsvyer.

Si din mening om planene her!