Innen den tid har Bergen fått et nytt byråd og et nytt bystyre, og noen datoer kan bli endret som følge av dette. Men fremgangsmåten vil være som følger:

Bystyrets komiteer starter behandlingen av byrådets budsjettforslag i komitemøtene 26. og 27. september. I disse møtene orienterer fagbyrådene om fremlagt forslag til budsjett innenfor sine respektive fagområder.

24. og 25. oktober: Mulig å fremføre synspunkter om budsjettet til de ulike bystyrekomiteene gjennom såkalte deputasjoner.

31. oktober og 1. november: Budsjettseminar i de påtroppende komiteene med utdypende informasjon fra de nye fagbyrådene.

14. og 15. november eller 21. og 22. november: Ekstramøte i alle komiteene. I møtet vil det bli orientert om revidert budsjettinnstilling fra det nye byrådet. Innkalte virksomheter møter.

28. og 29. november eller 5. og 6. desember: Fagkomiteene behandler budsjettet innenfor eget ansvarsområde og komiteens tekstforslag og merknader i eget budsjettmøte. Komite for finans, kultur og næring behandler egne områder på samme måte som de andre fagkomiteene. Fagkomiteene avgir innstilling til finanskomiteen.

12. desember: Budsjettbehandling i Komite for finans, kultur og næring. Komiteen voterer over partienes helhetlige budsjettforslag, behandler tekstforslag og merknader og avgir en samlet budsjettinnstilling til bystyret.

17. desember: Budsjettet sluttbehandles i bystyret.