Den elektroniske innkrevingen av bompenger slås bare av på søn— og helligdager. I tillegg øker taksten med 50 prosent, fra 10 til 15 kroner.

Heller ikke blir det noe tak på antallet passeringer, slik tidligere antatt. Bergen Bompengeselskap ønsker først å se om inntektene når de forventede 220 millioner årlig.

Til gjengjeld er det muligheter for store rabatter til dem som kjøper elektronisk brikke.

Styret for Bergen Bompengeselskap har overfor Vegdirektoratet foreslått følgende rabatter. Disse er nå til godkjenning.

  • Ved abonnement på 50 turer gis 30 prosent rabatt. Abonnementet koster da kr. 525 Det gir en pris på kr. 10,50 pr. passering.
  • Ved abonnement på 175 passeringer, som regnes for å være normalforbruk i et halvt år, økes rabatten til 40 prosent. Da koster abonnementet kr. 1575,-, og prisen pr. passering blir 9 kroner.
  • Ved abonnement på 350 turer (normalforbruk i ett år) får man 50 prosent rabatt. Dette abonnementet koster kr. 2625,-. Prisen pr. passering blir da kr. 7,50.
  • Det vil bli innført en timesregel, som betyr at du betaler bare bompenger én gang i timen. Etter en passering med betaling, kjører du altså gratis gjennom bompengeringen en hel time etterpå. Men dette gjelder altså bare de med brikke på frontruten. Hver eneste bil som passerer uten brikke blir også registrert og får krav om betaling, men da blir det 15 kroner, og altså ingen rabatt. Og for disse bilene gjelder heller ikke timesregelen.Den som kjører fra Søreide over Straume bro til Bergen uten elektronisk brikke må altså betale 15 kroner to ganger, selv om det skjer innenfor én time.