Det nye barne— og ungdomssenteret blir det største byggeprosjektet på sykehusområdet siden 1970-tallet, da sentralblokken reiste seg.

Nybygget blir på 63.000 kvadrater og kommer til å koste om lag tre milliarder kroner. Byggeprosessen skal etter planen starte i 2009, og siste byggetrinn skal være fullført innen 2018. I den første fasen er det psykiatritilbudet som skal bygges ut.

– Dette er en merkedag for oss. Det grunnleggende er tanken om at barn er barn, ikke små voksne. De trenger tilbud som er spesielt utformet og tilrettelagt for dem, sier sykehusdirektør Stener Kvinnsland i Helse Bergen.

Viktig pasientgruppe

Styreleder i Helse Bergen, Ranveig Frøiland, er også svært fornøyd.

– Nå har vi gjort et vedtak som vil legge grunnlaget for utvikling og tilrettelegging av tilbudet til en stor og viktig pasientgruppe, sier hun.

Kongstanken med det nye barnesykehuset er at det nå skal bli mulig å gi alle under 18 år et tilpasset tilbud. Per i dag er svært mange barn blitt henvist til vanlige avdelinger på sykehuset sammen med voksne. Bare 65-70 prosent av de yngste pasientene får plass ved barneklinikken eller andre tilbud som er spesielt innrettet for behandling av barn.

– En annen viktig forskjell er at det nye senteret vil gi bedre grunnlag for å samarbeide på tvers av grensene mellom psykiatri og somatikk (fysiske lidelser og sykdommer). I følge fagfolk står vi fremfor et viktig nybrottsarbeid av internasjonalt format, sier Frøiland.

I tillegg til avdelinger for barn og unge vil senteret også ha rom for de delene av voksenpsykiatrien som ikke skal lokaliseres til Sandviken sykehus. Det gjelder for eksempel spiseforstyrrelser.

Nybygget skal også inneholde lokaler for undervisnings- og forskningsformål for Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen.

Barnas energisenter

En virkelig nyskaping i prosjektet er planene om et «Barnas energisenter». Dette senteret skal gi rom for og inspirere til fysisk aktivitet både for fysisk friske barn og barn med ulike funksjonshemninger. Gjennom forskning skal senteret også gi kunnskap om verdien av fysisk aktivitet for barn og unge og spesielt som redskap for tilheling etter sykdom og skader. Det er forutsetningen at senteret i stor grad skal finansieres med midler fra eksterne givere.

Etter at Helse Bergen nå har sagt ja til å starte prosjekteringen av nybygget, skal saken sendes videre til Helse Vest for godkjenning.

KJEMPEANLEGG: Slik blir det nye barnesykehuset på Haukeland seende ut. De nye bygningene er de hvite blokkene som er tegnet inn til venstre for Sentralblokken.ILL: KHR ARKITEKTER AS
haa