Link arkitekter as stakk i går av med seieren i arkitektkonkurransen om den nye skolen. Dermed blir det en skole som også skal fremstå som samfunnets storstue. Den vil ha større fleksibilitet enn noen annen skole i Hordaland. Her skal både utdanning og fritid kombineres.

— Vi har funnet en løsning som passer godt til bestillingen, sier opplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld i Hordaland fylkeskommune.

Fleksibel gigantskole

Sørås videregående skole og Jondalstunnelen blir de to største investeringsprosjektene til Hordaland fylkeskommune i perioden 2006-2009. Skolen, som er planlagt for cirka 800 elever og 120 ansatte, har foreløpig et kostnadsoverslag på 305 millioner kroner.

Skolen skal bli så fleksibel som overhodet mulig. Den blir etablert med fysiske rammer som er egnet til å møte stadige endringer i studietilbudet, elevtall, pedagogisk metodikk og faglig innhold. Lokalene vil gi rom for ulike typer undervisning, både i klasserom, grupper av ulike størrelser og individuell undervisning.

Samfunnshus

Med ny skole får også Fana bydel et nytt samfunnshus som vil være åpent også etter skoletid.

— Her vil ulike organisasjoner og institusjoner få mulighet til å stille ut og til å presentere seg for ungdommen. Lokalene blir svært fleksible og kan brukes til mye, sier Fjeld.

Skolen får en stor kantine som fylkeskommunen håper at beboere i omgivelsene skal kunne benytte seg av. Det er også muligheter for at biblioteket vil bli åpent for flere enn elevene.

Det blir også avsatt plass til eksterne instanser som universitetet, høyskoler, kommune, politi, næringsliv, Aetat og liknende, slik at disse får en møtearena med skolen.

Små endringer

— Det viktigste nå blir å sette seg ned med brukerne, og få tilbakemelding fra dem som faktisk skal bruke bygget. Det kommer ikke til å skje noen store endringer, men noen endringer vil det bli, sier Helge Haavardtun, eiendomssjef i Hordaland fylkeskommune.

Juryen har allerede sett på at de store glassfasadene vil bli en utfordring, da lysinnslipp og varmetap kan bli vanskelig å kontrollere. Romfunksjonene i første etasje vil også gjennomgås, så her kan det skje enkelte endringer.

Detaljplanleggingen vil nå starte, og et endelig forprosjekt skal utarbeides. Selve byggearbeidet starter ikke før sommeren 2007.

MODERNE: Dette blir den største skolen Hordaland fylkeskommune har bygget. Sørås videregående skole skal etter planene fungere som et samfunnshus som også skal være åpent etter skoletid.