Byrådet behandlet i dag to saker som til sammen legger fundamentet for en fremtidig ringvei mellom Vågsbotn i Åsane, via Indre Arna og deretter gjennom Arnatunnelen med utløp ved Fjøsanger.

For det første har byrådet anbefalt en trasé for strekningen Vågsbotn — Arna. Traseen følger i grove trekk dagens vei, men den blir en firefeltsvei. Både Bjørkhaugtunneln og Sætretunnelen må erstattes med helt nye tunneler.

Byggestart 2016

— Denne traseen ligger det 400 millioner kroner til Nasjonal transportplan. Nå starter vi opp en reguleringsplan, som betyr at Statens vegvesen kan få byggestart i 2016, sier byråd for miljø og byutvkling, Filip Rygg (KrF).

I Vågsbotn er byggearbeidene i full gang for å gjøre den tidligere rundkjøringen om til et planfritt kryss når Eikåstunnelen åpner. Det skal sikre mindre køer og bedre trafikkflyt.

I tillegg behandlet byrådet i dag utredningen fra Arnatunnelen AS. Også der støtter byrådet én hovedtrasé, fra Indre Arna til Fjøsanger.

— Også her starter vi regulering. Det betyr at vi nå tar et endelig skritt mot et skikkelig ringveisystem. Når det står klart, vil all trafikk fra nord til sør i Bergen kunne velge Ringvei Øst i stedet for å kjøre gjennom sentrum. Det vil avlaste Danmarks plass og Bergensdalen, sier Rygg.

Mot full ring

Han sier at det har vært helt uaktuelt å legge utløpet i en fremtidig Arnatunnel til Nygårdstangen, på grunn av forurensningssituasjonen i sentrum.

— Men Fjøsanger er jo også på enden av Bergensdalen. Vil ikke forurensningen der bli forverret når det kommer flere biler og et stort kryss?

— Det er alltid et dilemma hvor man skal legge utløpet av slike tunneler. Hadde vi lagt det lenger sør, kunne vi fått mer trafikk som kjørte nordover igjen. Vi mener Fjøsanger treffer balansen mellom å være langt nok unna sentrum og ta opp i seg trafikken som skal både til Bergen Sør og Bergen Vest, sier Rygg.

Tanken er at Ringvei Vest kan koble seg på Fjøsanger, slik at vi til slutt har et nesten komplett ringveisystem rundt Bergen.

Ap: Hurra!

Harald Schjelderup (Ap) er begeistret for forslaget.

— Vi spretter champagnkorkene for at planene om en Arnatunnel til Nygårdstangen endelig er lagt bort til fordel for den tunnelløsningen som Ap i Bergen har tatt til orde for i mange år. Dette er musikk i våre ører, sier han.

Schjelderup roser også den rødgrønne regjeringen, som har prioritert strekningen Vågsbotn - Indre Arna.

Hva mener du om løsningen? Diskuter under:

NY VEI: Slik presenteres den nye Ringvei Øst i byrådsdokumentene.