Se video av strekningen over.

I dag la Jernbaneverket og Statens Vegvesen fram silingsrapport for Ringeriksbanen og ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss. Der viser etatene hvilken trasé de ønsker seg for ny firefelts vei og dobbeltspor for tog.

Prosjektet vil kutte en time av reisetiden for tog mellom Bergen og Oslo, samt gjøre kjøretiden med bil gjennom Hallingdal betydelig kortere.

Samtidig ble det offentliggjort en videoanimasjon som viser hvordan strekningen vil ta seg ut.

Tre kilometer tunnel

Mens jernbanen foreslås lagt forbi Sundvollen, ser de to etatene for seg en ny veibro over Steinsfjorden et lite stykke lenger sør. Fra Kroksund anbefales det en «hovedsakelig felles trasé», opplyser Jernbaneverket.

Strekningen begynner med en drøyt tre kilometer lang tunnel og går deretter over Helgelandsmoen til Hønefoss.

— Jernbaneverket og Statens vegvesen har kommet med et solid faglig grunnlag for det videre arbeidet med Ringeriksbanen og ny E16, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).Utredningen av transportforbindelsene til Hønefoss peker på utfordringer med å bygge vei og jernbane gjennom et område med store natur-, kultur- og landbruksverdier, heter det i en pressemelding.

— Sammen med de to tidligere delrapportene har vi nå fått et godt beslutningsgrunnlag, sier Solvik-Olsen, som roser etatene for å ha jobbet raskt.

Utredningen er sendt til ekstern kvalitetssikring. Regjeringen skal ta stilling til den videre fremdriften i løpet av våren.

Egen stasjon for Bergensbanen

Mest interessant for togpassasjerer på Bergensbanen, er at kanskje at Jernbaneverket foreslår å lage en ny stasjon vest for Hønefoss for togene til og fra Bergen. Den eksisterende Hønefoss stasjon skal derimot fortsatt brukes for lokaltogene.

"Den nye E16 skal føres fram til dagens kryss mellom E16 og riksvei 7 på Ve. Ringeriksbanen anbefales ført inn til eksisterende stasjon i Hønefoss.Samtidig kan det legges til rette for at fjerntog mot Bergen kan kjøre direkte vestover uten å måtte kjøre innom dagens stasjon.Hovedgrepet er å få til en mest mulig sentralt plassert stasjon for å legge til rette for videre byutvikling i Hønefoss. Dagens stasjon er derfor vurdert å være den beste løsningen. Dette kan kombineres med en stasjon for fjerntogene mot Bergen vest for Hønefoss" heter det i konklusjonen.

Kostnadene for både dobbeltsporet bane og firefelts vei på strekningen er anslått til om lag 26 milliarder kroner.

— Må vise handlekraft

— Forum Nye Bergensbanen er svært tilfreds med at en tilråding til trasé er klar. Nå må regjeringen vise handlekraft, og gi Jernbaneverket og Statens Vegvesen mandat til å fortsette planarbeidet parallellt med den politiske behandlingen. Bare slik kan en nå målet om byggestart tidlig i 2019, sier fylkesvaraordfører Mona Hellesnes, styreleder i Forum Nye Bergensbanen.

Jernbaneverket og Statens Vegvesen har i tidligere uttalt at byggestart tidlig i 2019 er mulig.

NY BANE: Jernbaneverket og Statens vegvesen har vedtatt traseen for ny vei og bane mellom Hønefoss og Sandvika. Det får konsekvenser for Bergensbanen.
JERNBANEVERKET