I dag ble Nordhordlandspakken presentert på et regionrådsmøte for ordførere og rådmenn i de ni kommunene som er involvert.

Der fikk de vite hvor utvalget som har vurdert bompengesøknaden mener bomstasjonene skal plasseres, hvilke prosjekter som skal være en del av pakken og hvordan takstene er tenkt.

Bompengesøknaden skal nå sendes til Statens vegvesen, fylkestinget og de ni kommunene for høring. Målet er å sende en ferdig søknad til regjeringen i løpet av sommeren, og at gravearbeidene kan få oppstart sommeren 2015.

Kuttet dyr tunnel

Styreleder Pål Kårbø i Nordhordlandspakken AS forteller at det blir to færre bomstasjoner enn opprinnelig tenkt.

BOMSJEFEN: Pål Kårbø (KrF) leder utvalget som har satt sammen bompengesøknaden.
Ørjan Deisz

— I det opprinnelge forslaget lå det inne en tunnel fra Knarvik til Isdalstø som kostet over en milliard. Vi har valgt å avvente med den tunnelen til vi vet mer om hva som skjer med Nyborgtunnelen i Åsane. Dermed kan vi fjerne to planlagte bomstasjoner og redusere takstene i forhold til opprinnelig plan, sier han.Bommene kommer på Nordhordlandsbrua, på Flatøy (for trafikk fra Frekhaug), på vestsiden av Mundalbergtunnelen og på Radøy.

13 kroner hver vei

Planen var opprinnelig at pakken skulle være på over to milliarder kroner. Da måtte hver passering koste 23-25 kroner.

— Nå blir prisen rundt 13 kroner med ti prosent rabatt. Det blir toveis innkreving, men vi har en timesregel som gjør at man ikke trenger å betale to ganger dersom man kjører gjennom to bomstasjoner i løpet av en time.

- Men det betyr at mange som for eksempel skal handle i Knarvik må ut med 26 kroner?

— Ja, hvis de bruker over en time. Det er en utfordring, men sånn er det i alle bompengeprosjekt.

- Det var ikke fristende å la gjennomfartstrafikken ta det meste av belastningen, da?

— Det kan du si. Men Vegdirektoratet har strammet inn på at de som har nytte av et prosjekt skal betale for det. Hvis alle bommene hadde ligget på E39, så hadde vi ikke fått prosjektet igjennom. Radøy får ny vei og en stor del av pakken, så det skulle bare mangle at det ikke var et bomsnitt der også, sier Kårbø.

Frp godtar bompengene

Mandag møtte han samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud (begge Frp) for å presentere prosjektet. Et av spørsmålene var om regjeringen vil godta en bompengeandel på 70 prosent, slik nordhordlendingene legger opp til. Det er omtrent samme andel som Askøypakken har.

— Svaret var at inntil det kommer andre signal fra regjeringen, må vi forholde oss til et slikt nivå på bompengeandelen. Dersom det skulle komme mer statlige penger, så er det jo bare å løfte vekk bomstasjonene på et tidligere tidspunkt, sier Kårbø.

Han legger ikke skjul på at han forventer økte statlige penger til prosjektet.

— Vi i Nordhordland har betalt bompenger over Nordhordlandsbrua i svært mange år, hvor staten knapt bidro med noe midler, og da bør det ikke være vanskelig å forstå at vi forventer at staten nå bidrar med en stor andel for å få på plass blant annet Nyborgtunnelen. Heldigvis har Ketil Solvik-Olsen og Bård Hoksrud vært svært tydelige før på at den nye regjeringen skal bidra med mer penger til vei enn tidligere, så nå får vi se om de mener det i praksis, sier han.

Nyborgtunnelen i det blå

Nyborgtunnelen, som vil gi en ny E39 gjennom Åsane, er ikke med i Nordhordlandspakken. Den er ikke regulert, og har ingen finansieringsplan.

— Næringslivet skriker også etter å få Nyborgtunnelen på plass. Vi kan ikke tillate at det drar lenger ut i tid, slik det i sin tid gjorde med Nordhordlandsbrua som det tok nærmere 30 år å få realisert. Vi har gode tall på at Nyborgtunnelen har svært høy samfunnsnytte, så det bør være i alles interesse å få fremskyndet prosjektet og sette spaden i jorden så fort som mulig, sier Kårbø.

Han mener Bergen kommune bør bidra til å regulere traseen raskere, og at Stortinget må sørge for å dytte prosjektet frem i køen.

— Jeg tok opp med Hoksrud om ikke Nyborgtunnelen kunne vært et godt prosjekt for det nye statlige veifinansieringsselskapet regjeringen har bebudet. Slik det er nå, får vi ikke midler før tidligst i 2023, sier han.