Fra 2012 kan du suse rett gjennom krysset ved Gullgruven i Åsane. Da er flaskehalsrundkjøringen erstattet av et toplanskryss som skal få fart på gjennomfartstrafikken.

— Trafikken vil flyte mye bedre på hovedveien, sier byggeleder Steinar Eide i Statens vegvesen, distrikt Bergen.

E39 skal senkes og all kryssende trafikk skal ledes over en firefelts bro på tvers av motorveien.

— Det er også lagt opp til et gangveisystem med fortau på broen og underganger på sideveiene, opplyser Eide.

Artikkelen fortsetter under bildet.

TRAFIKKMASKIN: I gjennomsnitt vil rundt 37.000 kjøretøyer passere krysset hvert døgn. ILLUSTRASJON : STATENS VEGVESEN
a31511

Ikea punger ut

Det er Ikeas nye gigantvarehus på Nyborg som har fått fart på toplanskrysset som har vært planlagt siden 70-tallet.

— Vi får ikke åpne det nye varehuset før krysset er på plass. Siden dette veiprosjektet ikke ligger inne i statens finansieringsplaner var det bare én mulighet for oss: Å bli med på spleiselaget, sier Ikeas ekspansjonssjef i Norge, Jon Simenstad.

Ikea punger ut 140 millioner kroner som krysset vil koste, og får igjen 30 millioner kroner av Statens vegvesen en gang i fremtiden. Disse pengene vil trolig bli betalt ut i 2019, uten renter eller prisindeksjustering. Dermed blir Ikeas kostnader til kryssbyggingen godt over 110 millioner kroner.

- Hva synes du om denne fordelingen?

— Det er helt uproblematisk. Vi opplever det samme mange steder i landet og har visst om dette fra begynnelsen, sier Simenstad.

Åpner -11/12

Det omfattende grunnarbeidet er godt i gang på den nye Ikea-tomten. Simenstad håper at varehuset og krysset blir ferdig omtrent samtidig.

— Vi åpner så snart veianlegget er ferdig. Det kan bli på seinhøsten 2011 eller vinteren 2012, sier han.

Byggelederen i Statens vegvesen anslår at det heller blir snakk om sommeren 2012.

Neste stopp: Ikea

Møbelgiganten regner med at 8 prosent av trafikken i toplanskrysset vil være trafikk til og fra det 35.000 m² store varehuset. 1200 biler og 8 busser skal kunne parkere der samtidig.

— Det vil også bli en snuplass for busser på tomten vår. Vi er i dialog med lokale busslag og håper å få til egne busstopp, sier Simenstad.

Flere tiltak

Vegvesenet jobber også med

Eikåstunnelen for å bedre trafikksituasjonen i Åsane. Men på grunn av nye sikkerhetsregler fra EU kan tunnelen bli forsinket.

— Vi holder på med sikkerhetsgodkjenningen nå og håper å være i gang med det fysiske arbeidet i tunnelen i begynnelsen av neste år, sier Steinar Eide.

Er dette nok til knekke køene i Åsane?