— Broen over motorveien påbegynnes til vinteren, etter at alle kabler og ledninger er lagt om, forteller byggeleder Steinar Eide i Statens vegvesen til Åsane Tidende.

Køer alle veier

Køene i Åsane er til daglig irritasjon for svært mange bilister. Hver ettermiddag står det køer på alle sideveier inn til rundkjøringen ved Gullgruven og ellers i området.

Fredag ettermiddag kan være et mareritt både der og ved krysset i Vågsbotn.

Skal senke motorveien

— E16/E39 senkes over en strekning på om lag 600 meter som gir fri høyde under broen.

Det bygges også nytt gang og sykkelveisystem samt bussholdeplasser på alle veiarmer og holdeplasser for ekspressbusser på motorveien.

— Det vil bli flere trafikkomlegginger de neste to årene i dette området. Dette er noe vi vil komme tilbake til, sier prosjektleder Arne Eltvik til Statens vegvesen sine nettsider.

Ferdig i 2012

Det blir to rundkjøringer i endene av den store broen.

Krysset skal stå ferdig innen sommeren 2012.

Les mer om prosjektet på Statens vegvesen sine sider.

Tror du dette vil få bort køene i Åsane?