• Hardangerbrua blir et landemerke, skriver Statens vegvesen. Nå har de presentert arkitekttegningene av Hardangerbrua. Se bildeserie.

— Hovudutfordringen har vært å finne i balansen mellom å få brua til å gli så godt som mulig inn i landskapet samtidig som den skal ha sin egen signatur. Jeg mener at vi har lykkes med det. Brua tar hensyn til den brå overgangen mellom tunnel og bru blant anna med åpne og tilpassede tunnelportaler, sier arkitekt Pål Jørgensen i Forum Arkitekter – som har tegnet disse elementene i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen sitt arbeid med Hardangerbrua i Ullensvang og Ulvik herad i Hordaland er godt i gang. Allerede i mars vil anleggsarbeidet på Vallavik-siden starte, skriver Statens vegvesen i pressemeldingen.

- Vil lokke turister

— Brua vil bli den lengste hengebrua i landet. Den vil tjene både lokalsamfunn, regionen og landsdelen. Den kryssar en av våre lengste fjorder i et landskap der naturoppleving har være og vil være bakgrunn for å besøke regionen. I tillegg til å lette hverdagen for de fastboende og for handel og næring, er jeg ikke i tvil om at brua vil lokke flere reisende til Hardanger, sier regionvegsjef Ole Chr. Torpp i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Stortinget vedtok bygging av Hardangerbrua 28. februar i fjor.

Brua skal erstatte dagens ferjesamband mellom Bruravik og Brimnes.

Lengre enn Golden Gate Den 1.380 meter lange broen blir en av verdens lengste hengebruer, lengre enn Golden Gate i San Francisco. Kostnadene er anslått til vel 1,8 milliarder 2005-kroner. Brutårnene får en høyde på 186 meter over fjorden. Seilingshøyden er planlagt til 55 meter.

Prosjektet skal finansieres gjennom bompenger, fylkeskommunale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige midler. Fremskrittspartiet hadde mange innvendinger mot saksbehandlingen. Partiet var meget skeptisk til finansieringsordningen og foreslo at staten skulle øke sin andel. Forslaget fikk bare Frps egne stemmer.

Stortinget har vedtatt at ferjesamarbeidet Kinsarvik-Utne-Kvanndal skal opprettholdes selv om brua blir bygd.

Ingen miljøtunneler Stortingsflertallet vedtok også at det foreløpig ikke skal bygges miljøtunneler for reinen på Hardangervidda. Når broen åpnes, ventes det at trafikken på Rv7 over Hardangervidda vil øke, og at dette vil kunne få negative konsekvenser for villreinstammen i området.

Flertallet vedtok at regjeringen skal komme tilbake til dette som egen sak, uavhengig av finansieringsopplegget for Hardangerbrua.

Les mer om Hardangerbrua her.

Forum Arkitekter
Mot Vallavik.
Forum arkitekter
Forum arkitekter
Forum Arkitekter
Forum arkitekter
Mot Bu.
Forum arkitekter