Byrådet legger forslag til planprogram for Bybanen, Bergen sentrum-Åsane, ut på høring, kommer det frem i en pressemelding fra Bergen kommune.

— Jeg håper at vi er ferdig med reguleringsplanen i 2013, slik at vi kan komme i gang med byggearbeidet i 2015, sier Lisbeth Iversen.

Her heter det at byrådet legger opp til at planprogrammet skal vedtas rundt årsskiftet 2011/2012. Her bør det være avklart hvilke traséer og løsninger som skal inngå i reguleringsarbeidet, samtidig som planområdet fastsettes. I 2013-2014 kan saken behandles i bystyret.

20 minutter til Åsane

Fremover nå skal man vurdere uliker traséer. Bybanen kan komme til å gå enten fra Kaigaten eller Starvhusgaten til Åsane sentrale deler. Denne strekningen måler elleve kilometer på dagens veinett, men endelig lengde avhenger av hvilken trasé man går inn for.

Kommunen melder at det blir elleve holdeplasser og beregnet reisetid vil variere fra 19,5 til 22,0 minutter.

Samlet reisetid på hele strekningen fra Åsane til Flesland vil bli cirka én time.

Mer enn 2 milliarder

Ifølge kommunen planlegges det stopp i Kaigaten og på Torget. Videre nordover mot Sandviken og NHH er løsningene flere. Det avhenger blant annet av hvor mye som legges i tunnel.

Mulige stoppester er ved Krohnengen, Koengen eller Sandbrugaten, Slaktehustomten, Sandvikstorget, Sandviken brygge, Nyhavn og NHH.

Fra NHH og videre til Åsane kan det bli stopp i Eidsvåg, Tertneskrysset og Åsane terminal.

Endestopp i Åsane skal vurderes i sammenheng med nytt veisystem for E39 og samlet kollektivbetjening i bydelen.

Ifølge kommunen kan regningen komme på mellom 2,2 og 2,5 milliarder kroner.

- Burde vært klar

Tom Skauge er samferdselspolitisk talsperson for SV i Hordaland. Han er glad for at arbeidet med Bybanen til Åsane er startet opp.

— Men jeg beklager at vi har mistet to år av utbyggingsarbeidet. For to år siden foreslo SV å starte arbeidet med kommunedelplan for traséen. Planen burde ha vært klar, slik at valgkampen kune ha handlet om å skaffe penger til utbygging, sier Skauge.

— Det er fortsatt slik at byrådet verken har penger til å bygge Bybanen fra Lagunen til Flesland eller fra sentrum til Åsane.

Skryt fra Rødt

Byrådets forslag er i hovedsak veldig bra. Det er viktig at Bergen kommune har et ferdig og byggeklart forslag for å gi økt styrke til kravet om økt statlig finansiering av Bybanen, skriver Mathias Hunsvik Furevik i en e-post til bt.no.

— Byrådet gjentar imidlertid noen av feilgrepene fra Bybanen fra sentrum til Nesttun. Første byggetrinn har vist at man burde lagt betydelig mer vekt på å skjerme annen trafikk og fotgjengere fra banen. Selv om det utvilsomt vil koste noe mer, burde man anstrengt seg for å finne en løsning der banen gikk under grunnen eller i egen trasé i tettbygde strøk, påpeker Mathias Hunsvik Furevik.