Skyssdirektør Oddmund Sylta mener at endringene vil bli til det bedre.

Skyss har kalkulert med en krevende høst. Startproblemer er nesten unngåelig når ruteomleggingen er så omfattende som den bergenserne står foran nå. Sylta og kollegene i Skyss er forberedt på frustrerte publikumsreaksjoner når bussene i Åsane og Bergen Vest skal kjøre nye ruter med nye rutetider.

— Uansett hvor god informasjonen har vært på forhånd, kommer det alltid bardus på folk at den faste morgenbussen endret ruten. Men på sikt, håper vi at publikum blir fornøyd. Skyss jobber kontinuerlig mot at byen skal få et bedre og mer effektivt kollektivnett, sier Sylta.

Første endring skjer 1. oktober. Da blir alle rutene for Bergen nord lagt om. 1. desember er det sentrumsboernes tur til å få nye ruter.

Skal bli flere

Da Bybanen åpnet i fjor sommer, ble hele bussrutesystemet for Bergen sør samtidig lagt om. Fra den ene dagen til den andre hadde bussrutene fått både nye nummer, ny trasé og rutetider. Nå kommer samme revolusjon til Åsane og Bergen vest. Til neste sommer skal også til Øygarden, Sotra og Askøy kobles på samme system. Målet at bergensregionen skal få et mer effektivt og enkelt kollektivnett. I dag regner ekspertene at det lokale kollektivnettet har mellom 100.000 og 110.000 reiser hver eneste dag. Målet er at det innen 2020 skal være minst 160.000 daglige kollektivreiser i byen.

Ruteplanleggerne vet at publikums favorittbuss kommer ofte, går til samme faste tid time etter time, har mange sitteplasser og kjører raskt til bestemmelsesstedet.

Stamruter

— Et moderne ruteopplegg må dessuten være så oversiktlig at også passasjerer utenbys fra, og at nye brukere finner frem, sier Kjell Arne Alvheim.

Derfor har han og kollega Robert Solend sydd sammen et rutenett som i kortversjon som består av stamruter som går langs hovedinnfartsårene og som tangerer de store bussterminalene i bydelene og sentrum. Fra bussterminalene forgreiner stamrutenettet videre utover i de enkelte bydelene. Stamrutene går med ti minutters mellomrom hele dagen.

Stive ruter

Stive ruter er et annet ofte benyttet begrep i ruteplanleggernes vokabular.

En stiv rute er en rute som alltid kommer til samme tid hver eneste time, for eksempel hver hele og halve time. I prinsippet skal hele rutekartet for Bergen bestå av stive ruter. Vi skal ikke ha busser som kommer tyve over hel på formiddagen og fem over halv om ettermiddagen. Publikum skal kunne forholde seg til bussen deres går til faste tider, forklarer Alvheim.

På tvers

Da rutenettet ble lagt om i Fana i fjor sommer, kom det flere tverrgående ruter mellom Nesttun og Oasen. Disse er blitt svært populære. Nå følger Skyss opp med å sette opp flere busser på tvers også i Sentrum, Åsane og i Bergen vest. Blant annet vil det bli opprettet en ny tverrgående rute fra Oasen til Haukeland. Bussen skal gå over Bønes via Wergeland. Samtidig blir det også mulig å ta direkte buss fra Haukeland til Loddefjord uten å kjøre om sentrum. Ruten går i stedet om Solheimsviken og Laksevåg. Også i Solheimslien blir det tverrgående forbindelser til Wergeland og Haukeland.

Tre år

Duoen Solend og Alvheim er heltidsansatt i Skyss som ruteskreddere. Alt i alt har de jobbet i tre år med å lage til de nye bussrutene for Bergen. Mange hensyn skal tas. Bussrutene skal passe både med skoletider, arbeidstider og åpningstider i forretningene. I tillegg har politikerne lagt de politiske rammene for hvordan kollektivtrafikken skal være, forklarer Alvheim.

I forarbeidet med rutekartet har ruteplanleggerne hatt flere møter med flere arbeidsplasser, blant annet IKEA, Og Haukeland sykehus.

— Tar dere hensyn til publikumsreaksjoner og tilbakemeldinger fra sjåfører?

— Ja vi ser gjennom alle klager og henvendelser vi får til kundesenteret for å plukke opp nyttige tips. Tilbakemeldingene fra sjåførene er også viktige når et nytt rutekart skal utarbeides.

— Henter dere selv erfaring som bussbrukere?

— Ja vi tar bussen daglig frem og tilbake til jobben begge. Min nye linjer blir rute nummer 13 og 14 som går mellom sentrum og Loddefjord. Den går "stivt" hvert tiende minutt.

Må lage egne bussveier

Ruteopplegget kan bli bra om bussene slipper å kjøre i bilkø. Det mener Arvid Strand som er trafikkforsker ved Transport økonomisk Institutt (TØI). Han synes Skyss sin nye ruteplan virker fremtidsrettet med stamlinjer, knutepunkter, takting og stive ruter

Strand mener det burde være fullt mulig å gjøre mange bergensbilister om til kollektivtrafikkanter med det nye rutesystemet. Målet om 50 prosent flere kollektivreiser i 2020 er ambisiøst, men bør være fullt mulig å oppnå, sier han.

Færre biler

Men han understreker at det ikke bare er godt rutenett som avgjør om målet nås. Like vesentlig er det hvordan bilveisystemet og parkeringspolitikken i bykjernen utformes i årene fremover. Faktisk vil også tilrettelegging for sykkel kunne ha betydning, sier Strand.

Han har tidligere vært svært kritisk til at bergenspolitikerne midt på 80-tallet vedtok å bygge ut bomringen. Han mener at vedtaket åpnet for en altfor sterk satsing på privatbilisme for mange tiår fremover.

Nå etterlyser Strand egne faste busstraseer i det nye rutesystemet.

Mange europeiske byer som har satset målbevisst å øke kollektivtrafikken, har innført slike traseer. Det burde Bergen også gjøre, sier han.

I tide

— En frekvens på seks avganger i timen eller hyppigere i stamlinjenettet bør også kunne gi bergenserne et godt kollektivt tilbud. Kvaliteten vil imidlertid også avhenge av frekvensen i de lokale linjene. Dette er det foreløpig ikke sagt noe om, etter det jeg kan se, påpeker Strand. Fremkommeligheten i systemet er ogsåavgjørende. Det gis i presentasjonen klart uttrykk for at Bybanen skal ha forutsigbar fremkommelighet.

— Samme forutsigbarhet bør gjelde også for bussrutene, hvis man skal lykkes med den ambisiøse målsettingen om å øke tallet på kollektivreiser med 50 prosent dette tiåret, sier Strand.

Hva mener du om de nye bussrutene?